Nieuws
zelfstandigen-bloemen
Zowel de belastingmaatregelen (belastinguitstel, uitstel van betaling en versoepeling van het urencriterium) zijn verlengd tot 1 september 2020, alsook de Tozo-regeling die aanvullend voorziet in inkomensondersteuning tot eind augustus 2020. Daarbij is een partnerinkomenstoets nieuw binnen de Tozo. Ook ondersteuning via een lening (max. € 10.157) blijft binnen de verlengde Tozo-regeling mogelijk. Er mag echter geen sprake zijn van een surseance van betaling of een faillissement.

Verlenging Tozo- en belastingregelingenhuisuizetting-corona
De minister van Milieu en Wonen heeft samen met de verhuurdersorganisaties en branchevereningen afspraken gemaakt rondom de bescherming van huurders. Tijdens de coronacrisis mogen er geen huisuitzettingen plaatsvinden en geen incassokosten worden doorbelast. Maak goede en reële afspraken met huurders over betalingen of regelingen en leg deze afspraken goed vast.

Tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen


wml-juli-2020-jwe
Per 1 juli 2020 stijgen de brutobedragen voor het minimumloon en minimumjeugdloon. De nieuwe minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld en gelden vanaf 1 juli 2020 op basis van een fulltime dienstverband: Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder 100,0% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54 […]

Minimumloon (WML) per 1 juli 2020