Hoe ziet de toekomst van de zelfstandigenaftrek eruit?

Voor u als ondernemer is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Deze zorgt er namelijk niet alleen voor dat u minder inkomstenbelasting bent verschuldigd over uw winst, maar ook dat u een grotere aanspraak kunt maken op toeslagen.

Urencriterium. Voor de zelfstandigenaftrek (€ 6.310 in 2022) is vereist dat u op jaarbasis minimaal 1.225 uur besteedt aan uw onderneming. Als u een startende ondernemer bent, kunt u daarnaast aanspraak maken op de startersaftrek (€ 2.123 in 2022). U wordt als starter aangemerkt als u maximaal twee keer zelfstandigenaftrek heeft toegepast in de afgelopen vijf jaar. Let op.  Voor de zelfstandigen- en startersaftrek geldt dat de aftrek tegen een maximaal tarief van 40% plaatsvindt. In 2023 bedraagt dit tarief ongeveer 37%.

Afbouw. De zelfstandigenaftrek wordt gezien als een verstorend element op de arbeidsmarkt. Het zorgt er namelijk voor dat zzp’ers onder aan de streep meer overhouden dan werknemers. Op Prinsjesdag 2022 is daarom bekendgemaakt dat de zelfstandigenaftrek in vijf stappen zal worden afgebouwd, om uiteindelijk uit te komen op € 900 in 2027.

Conclusie: Indien u als startende ondernemer wordt aangemerkt, kunt u de komende jaren nog profiteren van een redelijke aftrekpost (combinatie zelfstandigen- en startersaftrek).

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs