Alternatief vanaf 2023 voor oudedagsreserve?

Zoals u wellicht hoorde na Prinsjesdag, is de fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 verleden tijd. Hoe nu verder zorgen voor uw oude dag? Wat is een optie?

Als IB-ondernemer mag u een deel van uw winst reserveren om een fiscale oudedagsreserve (FOR) te vormen. Omdat de FOR vaak niet wordt gebruikt voor een oudedagsvoorziening en alleen maar belastinguitstel als doel heeft, wordt vanaf 1 januari 2023 de FOR uitgefaseerd. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2023 (of bij een gebroken boekjaar met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt na 1 januari 2023) geen bedragen meer aan de FOR mag toevoegen. Wat moet u weten?

Wat met de opgebouwde FOR? De FOR die u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2022 (of het einde van het laatste boekjaar dat is aangevangen op of voor 31 december 2022), mag op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Zo mag u de FOR niet zomaar vrij laten vallen. Een vrijwillige afneming van de FOR is alleen mogelijk voor maximaal het bedrag waarvoor u een lijfrente koopt voor een inkomensvoorziening. Het bedrag waarmee de FOR afneemt, is winst. Hier staat tegenover een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente, waardoor u per saldo over de vrijval geen belasting hoeft te betalen. Omzetten in een lijfrente kan nu of bij staking.

Hoe verder vanaf 2023? Een goed alternatief voor de FOR is het kopen van een lijfrente voor een inkomensvoorziening. Als u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u het belastingvoordeel. Daarbij wordt de reserve ook daadwerkelijk als pensioenvoorziening gereserveerd en loopt u dus niet het risico dat u de uitgestelde belasting over de FOR door een tekort aan liquide middelen te zijner tijd niet kunt betalen. Tegenover het voordeel dat er echt wordt gereserveerd, staat het nadeel dat u tussentijds het geld niet voor uw onderneming kunt gebruiken.

Voorwaarden. Om te weten of de uitgaven van een lijfrente voor een inkomensvoorziening (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn, moet u eerst berekenen of u een pensioentekort heeft. Zo mag u premies en stortingen voor lijfrente aftrekken als u het jaar ervoor een pensioentekort had. Deze zogenaamde ‘jaarruimte’ kunt u berekenen met het Hulpmiddel lijfrentepremie vanaf 2016 van de Belastingdienst

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs