Wetswijzigingen voor de ondernemer per 1 januari 2023

Het nieuwe jaar is in aantocht en dat betekent niet alleen oliebollen en champagne, maar ook wetswijzigingen die in het nieuwe jaar gaan gelden. Iets minder feestelijk misschien, maar niet minder belangrijk. Zorg dat ook jij voorbereid bent op het nieuwe jaar en lees hier de belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer.

Heb jij personeel in dienst, let dan goed op. Per 1 januari kun je hogere personeelskosten verwachten. Er is namelijk een stijging van zowel de reiskosten, de thuiswerkvergoeding en de grootste stijger,  het minimumloon.

MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2023 MET RUIM 10% VERHOOGD

Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli verhoogd. Dit jaar is de stijging wegens de inflatie niet voldoende. In het coalitieakkoord van 2022 werd al vastgelegd dat het minimumloon per 2023 zou stijgen. In totaal met 7,5% in drie jaarlijkse stappen van 2,5%. Echter heeft het kabinet geoordeeld dat deze stijging niet voldoende is.

Daarom stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 in één keer met 10,15%. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben dan recht op een brutoloon van minimaal 1.934,45 euro per maand. Dat is 14 euro per uur. De AOW en minimumuitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, stijgen mee. Ook betekent dit automatisch dat de cao-lonen ook stijgen. Bekijk daarom de nieuwe loonschalen en bereken wat dit voor jouw medewerkers en jouw loonkosten zal betekenen.

REISKOSTEN STIJGING PER 1 JANUARI 2023

Per januari gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog. Waar deze nu nog 19 cent per kilometer is, zal deze per 1 januari 2023 stijgen naar 21 cent. Vanaf 2024 stijgt de kilometervergoeding verder naar 22 cent.

THUISWERKVERGOEDING STIJGT PER 1 JANUARI 2023

De thuiswerkvergoeding, momenteel 2 euro per dag, stijgt per 1 januari 2023 naar 2,15 per dag. Eerder was deze geindexeerd op 2,13 euro, maar inmiddels gecorrigeerd naar 2,15 euro. Dit is net als de reiskostenvergoeding een onbelaste vergoeding.

VERRUIMING VAN DE WERKKOSTENREGELING (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. De vrije ruimte wordt extra verhoogd voor 2023, deze komt vanaf 1 januari 2023 op 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. In 2024 wordt deze weer terugezet naar 1,92% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom.

Dan zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen voor de ondernemer in het algemeen. Het kabinet wil werken in loondienst aantrekkelijker maken, de koopkracht vergroten en de beloning (en belasting) van ondernemers en werknemers gelijker maken. Daarom worden onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

DGA’S GAAN MEER BELASTING BETALEN

De doelmatigheidsmarge, die gebruikt wordt om het Dga loon te verlagen wordt in 2023 afgeschaft. Hierdoor gaan dga’s meer belasting betalen in 2023.

Dga’s (directeur-grootaandeelhouders) moeten zichzelf vanuit de onderneming een loonuitkering. Dit loon is gebaseerd op een loon dat gebruikelijk is voor iemand in die functie. Volgens de gebruikelijkloonregeling mag dat loon maximaal 25% lager zijn dan het gangbare loon, deze marge heet het doelmatigheidsmarge. Per 2023 wordt het doelmatigheidsmarge afgeschaft en zullen de lonen van dga’s moeten worden verhoogd.

SNELLE AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK 

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Het bedrag dat ondernemers van hun winst mogen aftrekken was in 2022 nog €6.310. Voor 2023 was het nieuwe bedrag vastgesteld op €5.950. Het kabinet heeft aangekondigd dit sneller te willen verlagen en daarom een nieuw bedrag voor 2023 op €5.030 komt. Na 2023 wordt de afbouw van de zelfstandigenaftrek versneld verlaagd tot een bedrag van €900 in 2027. Meer weten? Lees ons artikel over hoe de zelfstandigenaftrek er vanaf 2023 uit komt te zien.

STIJGING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb) stijgt in 2023 naar 19%, daarbij gaat het drempelbedrag voor de eerste schijf omlaag naar €200.000. Het lage vpb-tarief was 15% in 2022 en de drempel voor deze schijf was €395.000. Door deze verhoging gaan ondernemers meer belasting betalen. Niet alleen is er een verhoging van het tarief, ook meer ondernemers zullen (door de verlaging van het grensbedrag) in de tweede schijf komen. Vanaf 1 januari 2023 betalen ondernemers bij een winst vanaf €200.000 in de tweede schijf een belastingtarief van 25,8%.

INKOMSTENBELASTING SCHIJF 1 WORDT VERLAAGD 

Inkomstenbelasting schijf 1 gaat omlaag, hierdoor wordt de koopkracht iets vergroot. Box 1 (inkomen uit werk en woning) in onderverdeeld in twee belastingschijven. De eerste schijf (inkomens tot €73.071) heeft een tarief van 37,07% en de tweede schijf een tarief van 49,5%. Per januari wordt het tarief in schijf 1 verlaagd tot 36,93%

HOGERE ARBEIDSKORTING VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN

Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor werkenden en afhankelijk van het inkomen.

Arbeidskorting is een korting die je krijgt als je werkt. Het is een van de zogenaamde heffingskortingen die worden afgetrokken van het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting en premie Zvw. Het belastingvoordeel via arbeidskorting wordt in 2023 iets groter doordat deze korting voor werkenden hoger wordt. De verhoging van de arbeidskorting betekent extra voordeel voor werkenden, waardoor werken aantrekkelijker wordt.

AFSCHAFFING MIDDELINGSREGELING PER 1 JANUARI 2023

Met de middelingsregeling heb je recht op belastingteruggave als het inkomen uit box, in een periode van drie achtereenvolgende jaren, sterk heeft gewisseld. Je neemt in dit geval het gemiddelde van de drie jaren. Per 1 januari 2023 wil het kabinet deze regeling afschaffen, waarmee de laatste periode waarin deze regeling gebruikt kan worden 2022-2024 zal worden.

TARIEF IN BOX 2 BLIJFT GELIJK, WIJZIGING PER 2024  

Box 2 kent momenteel slechts één tarief: 26,9%. Dit blijft in 2023 ook zo.  Per 2024 kent twee belastingschijven. Dan betaal je over de eerste 67.000 euro 24,5% en over alles daarboven 31%.

AFSCHAFFING VAN DE FISCALE OUDEDAGSRESERVE (FOR) PER 1 JANUARI 2023

Vanaf 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. De eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Lees verder wat alternatieven zijn voor de FOR.

OOK POSITIEF NIEUWS VOOR DE ONDERNEMER IN 2023

Naast dat er vanalles wordt afgeschaft of verhoogd wordt, is er ook positief nieuws voor de ondernemer in 2023. Wij hebben alle wijzigingen in het voordeel van de ondernemer voor je opgesomd.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs