Oudedagsreserve. Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt en in het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (2016: 65 jaar en zes maanden) had, kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. Vroeger bekend als FOR. Reserveren? Of u meedoet aan deze regeling, mag u […]

Denk aan de hoogte van het eigen vermogen op 31 ...


huis-van-geld-klein
Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven. In augustus van dit jaar gaf de […]

Zzp’er mag huur werkruimte toch niet aftrekken


Wij doen uw boekhouding, aangiftes en jaarrekeningen! Geïnteresseerd?
Waar moet een factuur aan voldoen? Op het moment dat uw organisatie een prestatie verricht of een dienst verleent, moet u een factuur uitreiken. Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen, zeker als er sprake is van een belaste prestatie en BTW een rol speelt. De […]

Waar moet een factuur aan voldoen?  Elk kwartaal publiceert de Belastingdienst een nieuw document van het Handboek Loonheffingen. De versie van oktober 2016 staat inmiddels online. Hierin zijn enkele fouten gecorrigeerd en is verouderde informatie weggehaald.   Door het versiebeheer dat voorin de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2016 staat, kunt u precies zien […]

Handboek Loonheffingen oktober 2016


  Vanaf 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft. Vanaf 2020 wijzigt de VPB nog verder. In 2020 gaat de eerste tariefschijf van € 250.000 naar € 300.000 […]

Vennootschapsbelasting wijzigt vanaf 2018


  Volgend jaar gaat het aantal bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak terug van zeven naar twee, namelijk 4% en 22% bijtelling. Deze aanpassing uit Autobrief 2.0 heeft ook gevolgen voor leaserijders.   De meeste nieuwe auto’s zullen in 2017 onder een nieuw bijtellingstarief van 22%-tarief gaan vallen. Dit […]

Verlengen van leasecontract kan kosten besparen