Per 1 juli 2017 wordt het wettelijk minimumloon (het WML) van werknemers van 22 jaar en ouder verhoogd naar € 1.565,40 per maand. Let op: Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog. Jongeren van 22 jaar hebben voortaan recht op het volledige minimumloon en het loon van jongeren van 18, 19, 20 en 21 jaar […]

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 omhoog


De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet […]

Wet DBA nu opgeschort tot 1 juli 2018


Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma denken aan het oprichten van een BV. Hoe weet u of het oprichten van een BV ook voor u een optie is? Waar moet u op letten? Welke rechtsvorm? Start in eenmanszaak. De meeste mensen […]

Overstap naar BV voordelig?Onlangs is het ‘Handboek Controle Belastingdienst’ openbaar gemaakt. Dit handboek ziet vooral op de grote(re) bedrijven, maar het is ook voor kleinere bedrijven interessant om te weten hoe de fiscus bij een controle te werk gaat. Administratieplicht Boekhouding. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een administratie te voeren. Het spreekt […]

Belastingcontrole


Een (schijn) dienstbetrekking, wat zijn de gevolgen? Zzp’ers die achteraf toch een dienstverband blijken te hebben, hoeven niets te vrezen. De fiscus zal slechts bij misbruik naheffen. Maar als dat dan gebeurt, wie is er dan de klos? Wat zijn de gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer? Wat speelt er? De […]

Loonheffingen en premies


Aanvullende aangifte (suppletie) Na afloop van het jaar blijkt vaak dat er nog een verschil is met de ingediende btw-aangifte. Het is dan bijbetalen of terugkrijgen. Als u minder dan € 1.000,- moet betalen of terugkrijgt, mag u dit in de volgende btw-aangifte verwerken. Voor hogere bedragen moet u wél een […]

Suppletie btw vóór 1 april, geen belastingrente