Aanvullende aangifte (suppletie) Na afloop van het jaar blijkt vaak dat er nog een verschil is met de ingediende btw-aangifte. Het is dan bijbetalen of terugkrijgen. Als u minder dan € 1.000,- moet betalen of terugkrijgt, mag u dit in de volgende btw-aangifte verwerken. Voor hogere bedragen moet u wél een […]

Suppletie btw vóór 1 april, geen belastingrente


  Er zijn vanaf 2017 op fiscaal gebied weer diverse wijzigingen ingevoerd, waarvan er een aantal van belang is als u overweegt over te stappen naar een BV. Wanneer is de overstap naar een BV nog wel lonend? Onbelast winst oppotten De BV wordt vaak aangegaan vanwege fiscale motieven. Belangrijk […]

Is overstappen naar een BV in 2017 nog wel lonend?


  U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet: 4 voorwaarden: U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. U moet na aftrek van de voorbelasting […]

Kom ik in aanmerking voor de KOR?Als u voldoet aan deze voorwaarden: U besteedt in een jaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf. U moet óók aan deze voorwaarde voldoen als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of stopt. U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld […]

Wanneer voldoe ik aan het urencriterium?


  Op de lijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA), is vanaf 2017 ook de elektrische bestelauto toegevoegd. Misschien een interessante optie voor u? Wat levert het op? Als u dit jaar een nieuwe elektrische bestelauto, zoals de Nissan E-NV200 VAN, Volkswagen e-crafter, Mercedes Benz Vito […]

Forse fiscale aftrekpost bij elektrische bestelauto


Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:   AOW-leeftijd gaat omhoog De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. […]

Fiscale veranderingen per 2017