Wanneer zijn de kosten van sponsoring fiscaal als aftrekpost op te voeren?

Veel ondernemers hebben een belangrijke en bepalende rol binnen hun gemeenschap. Niet gek dus dat zij vaak worden gevraagd om te sponsoren, bijv. shirtjes voor de voetbalclub of gratis broodjes bij een evenement. Hoe gaat u hier fiscaal mee om?

 

Sponsoring kan een goede manier zijn om uw onderneming te promoten. Als uw onderneming verbonden is aan een mooi evenement, levert dat toch de nodige positieve pr op. Maar u moet dan wel even goed blijven opletten. Hoe zorgt u ervoor dat u de kosten van uw sponsoring fiscaal als aftrekpost kunt opvoeren?

Soorten

In geld. Op hoofdlijnen zijn er twee manieren waarop u kunt sponsoren: in geld of in natura. In het eerste geval betaalt u een geldelijke bijdrage om een goed doel of een evenement te steunen. Vaak krijgt u daar iets voor terug, zoals een vermelding in een clubblad of de mogelijkheid om een sponsorbord of banner op te hangen.

In natura. Bij sponsoring in natura gaat het om het leveren van een bijdrage, zoals broodjes, diensten of bouwmaterialen. Als aannemer levert u bijv. tegen een zacht prijsje bouwmaterialen voor het nieuwe clubhuis en als bakker levert u broodjes voor de vrijwilligers die meehelpen bij het opbouwen van het evenemententerrein.

In geld

Tegenprestatie? Om met de eerste soort maar eens te beginnen: sponsoring in geld. Hierbij is het van belang om vast te stellen of er sprake is van daadwerkelijke sponsoring of van een gift. Dit onderscheid wordt gemaakt door te kijken of u voor uw bijdrage een tegenprestatie ontvangt.

Reclamekosten. Deze tegenprestatie kan bestaan uit het dragen van shirts met uw logo, het plaatsen van een bord langs de zijlijn van het sportveld of de vermelding van uw onderneming in het clubblad. In al deze gevallen wordt er door de ontvanger van het geld een tegenprestatie geleverd. Dit betekent dat er daadwerkelijk sprake is van sponsoring. In dat geval mogen deze kosten als reclamekosten gewoon in aftrek worden gebracht op uw winst. Tip. Bewaar in uw administratie zowel de factuur alsmede de sponsorovereenkomst. Daarmee kunt u aantonen dat tegenover deze uitgave daadwerkelijk een tegenprestatie staat.

Gift

Geen tegenprestatie. Maar wat nu als deze tegenprestatie ontbreekt? U geeft een geldbedrag aan de plaatselijke voedselbank, maar krijgt hiervoor geen reclamemogelijkheden. In dat geval is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift.

Zakelijk belang?¬†Voor giften gelden fiscaal andere regels. U mag deze gift volledig als zakelijke last aftrekken, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat er een zakelijk belang mee was gediend. Dat moet u wel aan de inspecteur kunnen uitleggen, bijv. door aan te geven dat u echt geen ‚Äėnee‚Äô kan zeggen, omdat anders de goede naam van uw onderneming in het geding komt, omdat alle ondernemers binnen de ondernemersvereniging ook een dergelijke gift doen.

Ontbreekt het zakelijk belang? Als er geen zakelijk belang is, is er sprake van een privé-uitgave. Deze mag niet als zakelijke last worden genomen, maar komt privé voor uw rekening.

In natura

Wat nu als u in natura sponsort? In beginsel zijn de fiscale gevolgen hiervan niet anders dan bij sponsoring in geld. U zult moeten aantonen dat er sprake is van een tegenprestatie om de uitgaven als reclamekosten in aanmerking te kunnen nemen. Let op. Vervolgens is het dan wel de vraag welke kosten u fiscaal dan in aanmerking mag nemen en hoe dit administratief moet worden afgewikkeld.

Voorbeeld.Stel, uw bedrijf sponsort het jaarlijkse bouwdorp tijdens de jeugdvakantieweek met de levering van spijkers en materiaal. De inkoopkosten hiervan bedragen ‚ā¨¬†1.500. Voor uw bijdrage mag u gedurende het bouwdorp enkele reclamebanners ophangen rond het bouwdorp.

Facturen tegen elkaar wegstrepen.¬†Dit betekent dat u aan de organisatie van het bouwdorp een factuur moet sturen van ‚ā¨¬†1.500¬†+ 21% btw. Vervolgens sturen zij aan uw onderneming een factuur voor reclame-uitingen van ‚ā¨¬†1.500¬†+ 21% btw. Per saldo kunnen beide facturen tegen elkaar worden weggestreept. De inkoopkosten voor de spijkers en materialen komen voor rekening van uw onderneming, waarmee u fiscaal uw aftrek binnen heeft.

Hoe zit het met de btw?

Sponsoring in natura kan voor de btw nog een lastige materie zijn. Niet alle leveringen en diensten kennen immers hetzelfde tarief. Als u bijv. aan het bouwdorp geen spijkers levert maar broodjes, dan moet u op uw factuur 9% btw rekenen. U ontvangt van het bouwdorp echter een factuur met 21% btw. Het verschil aan btw kunt u verwerken in uw btw-aangifte en zodoende terugkrijgen.

Factuur zonder btw. Het kan zijn dat een vereniging of een stichting (tot een bepaald bedrag) vrijgesteld is van btw. In dat geval ontvangt u een factuur zonder btw. Let op. Per saldo zijn de sponsorkosten dan 21% (de btw) hoger. Overleg hierover altijd vooraf met de betrokken organisatie.

Hobby

Tot zover de standaard sponsoring. Er zijn echter ook ondernemers die hun eigen hobbyactiviteiten of die van hun familieleden sponsoren. Nu is enige sponsoring van dergelijke activiteiten wel fiscaal mogelijk, mits er ook een tegenprestatie tegenover staat. U moet het echter niet te gek maken, zoals blijkt uit een rechtszaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2014:1746) .

Voorbeeld: paardentrailer

Een man drijft samen met zijn echtgenote een vennootschap onder firma. Hun activiteiten bestaan uit het ontwikkelen van software, automatisering en aanverwante dienstverlening. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in naar onder meer de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2008 tot en met 2010. Uit dit boekenonderzoek blijkt dat in 2008 en 2009 de kosten van een paardentrailer ten laste van de winst zijn gebracht. De inspecteur corrigeert deze aftrekpost.

Reclame-uiting. De ondernemer is het hiermee niet eens. Naar zijn mening mogen de kosten van de paardentrailer wel degelijk ten laste van de winst worden gebracht. Op de trailer staat immers aan beide zijden het logo van de onderneming. Zodoende wordt hiermee bij de woning van de ondernemer, bij concoursen en bij trainingen reclame gemaakt voor de onderneming.

Geen zakelijke grondslag. Het hof gaat niet mee in de redenering van de ondernemer. Er is sprake van sponsoring in natura (het gebruik van de trailer), dus moet de ondernemer aantonen dat er een zakelijk belang mee gemoeid is. Dit is volgens de rechter niet het geval. Hierbij speelt mee dat de aankoop van een paardentrailer niet in lijn ligt met de activiteiten van de onderneming en dat de trailer uitsluitend werd gebruikt voor de hobby van de dochter van het ondernemende echtpaar. De kosten kunnen dus volgens het hof niet als kosten van de onderneming in aftrek worden gebracht.

Zakelijkheid aantonen.¬†Twijfelt u over de fiscale aanvaardbaarheid van sponsorkosten, bijv. omdat er een priv√©-element in zit, dan is het raadzaam dit met uw adviseur te bespreken.¬†Let¬†op.¬†¬†Als u vragen van de Belastingdienst verwacht over sponsorkosten, bijv. omdat familieleden van u betrokken zijn bij de ontvangende organisatie, dan is het belangrijk dat u aan kunt tonen dat er sprake is van een tegenprestatie (reclame) en een zakelijk belang.¬†Tip.¬†Zorg dat u kunt toelichten welke (potenti√ęle) klanten u probeert te bereiken. Als bijv. bij de paardentrailer een of meerdere namen genoemd kunnen worden van klanten die afkomstig zijn uit de paardenwereld, staat u veel sterker tegenover de inspecteur.

Zorg ervoor dat u bij sponsoring aannemelijk kunt maken dat er een zakelijk belang is, zoals potenti√ęle klanten, publiciteit en reclame. Lukt u dit, dan zijn de kosten aftrekbaar. Vraag bij sponsoring in natura om een factuur met btw, zodat u ook de btw kunt aftrekken.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs