veelgestelde-vragen-tozo-togs

Veelgestelde vragen over de Tozo en TOGS

Veel ondernemers hebben vragen over de Tozo en de TOGS. De meest gestelde vragen hebben we hier voor je beantwoord. Houd er rekening mee dat er inmiddels beide maatregel verlengd zijn in het Noodpakket 2.0. De Tozo wordt opgevolgd door de Tozo 2 en de TOGS wordt vervangen door de TVL.

Veelgestelde vragen over de Tozo

Waar staat de Tozo voor?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Waar bestaat de Tozo uit?

Enerzijds uit een tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor maximaal drie maanden. De Tozo vult het inkomen aan tot het sociale minumum, wat maximaal €1.500 voor gehuwden en € 1.050 voor alleenstaanden is. Daarbij biedt de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Kom ik in aanmerking voor de Tozo?

Om voor de Tozo in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is het urencriterium. Je dient minimaal 1.225 uur per kalenderjaar werkzaam te zijn geweest in je onderneming. Dit komt neer op 23,5 uur per week. Dit kun je aantonen middels de IB-aangifte 2018 of 2019.

Ik ben korter dan één jaar ondernemer, hoe kan ik aan het urencriterium voldoen?

In dat geval dien je in de periode voor 1 maart 2020 minimaal 23,5 uur per week aan je onderneming te hebben besteed. Als bewijs kun je een urenadministratie aanleveren. Neem in deze urenadministratie zowel de declarabele, als de niet-declarabele uren mee. Dit zijn alle uren die je in het kader van je onderneming maakt, zoals bijvoorbeeld het bijwerken van de administratie, website en inkopen doen.

Mijn partner en ik zijn beide zelfstandige, komen wij nu beide in aanmerking voor de Tozo?

In dit geval kun je slechts één aanvraag indienen voor de aanvullende inkomensvoorziening. Gezamenlijk kun je maximaal € 1.500 krijgen. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Belangrijk om te weten: er is geen vermogenstoets en er wordt niet gekeken naar het inkomen van je partner. Het is dus aan te raden om degene met het laagste inkomen de aanvraag te laten indienen. Je kunt trouwens wel beiden een aanvraag indienen voor een lening bedrijfskapitaal.

Geldt er een vermogenstoets voor de lening bedrijfskapitaal?

Voor de lening bedrijfskapitaal als onderdeel van de Tozo van maximaal € 10.157 geldt de vermogenstoets wel in mindere mate. Je moet immers de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan kunnen tonen. Zo dien je het aannemelijk te maken dat je niet voldoende liquide middelen hebt om je zakelijke rekeningen of lasten te betalen. De gemeente zal dus ook kijken naar je eigen vermogen en indien je een partner heeft ook naar de helft van het gedeeld vermogen met je partner.

Moet ik de aanvullende inkomensvoorziening terugbetalen?

Nee, de aanvullende inkomensvoorziening hoef je niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u gedurende de periode waarvoor je inkomensondersteuning hebt gehad meer inkomsten heeft gehad dan dat je vooraf heeft aangegeven. Indien dit het geval is, dien je dit door te geven aan uw gemeente. Volgens de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt dit achteraf gecontroleerd.

Wordt de aanvullende inkomensvoorziening gezien als inkomen?

Ja, de aanvullende inkomensvoorziening is inkomen en telt mee voor het verzamelinkomen van de inkomensafhankelijke toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Veelgestelde vragen TOGS

Waar staat TOGS voor?

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Waar bestaat de TOGS uit?

Via de TOGS kun je een eenmalige gift krijgen van € 4.000.

Voor wie is de TOGS?

De TOGS is in het leven geroepen voor de ‘Getroffen Sectoren’. Om voor de TOGS in aanmerking te komen, dien je te voldoen aan diverse voorwaarden. Via de website van RVO.nl kunt je via een adviestool checken of je in aanmerking komt voor de TOGS ( https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/togs ).

Wat wordt verstaan onder vaste lasten? 

Je dient gedurende de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste bedrijfslasten verwachten, ook na het gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Denk bij vaste lasten aan huur, personeelskosten, verzekeringen, kosten van de boekhouder, etc. Let op, maak je gebruik van de NOW? Dan telt het bedrag aan loonkosten wat je vergoed krijgt niet mee als vaste lasten. Het niet-vergoede deel telt wel mee. Ben je een eenmanszaak of zzp’er? Dan mag je ook je eigen salaris tot de vaste lasten rekenen.

Moet ik over de eenmalige gift van € 4.000 belasting betalen?

De eenmalige gift van € 4.000 is vrijgesteld van belastingheffing. Over deze eenmalige gift hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Ook de doorlopende vaste lasten waarvoor de eenmalige gift is bedoeld, blijven voor 100% aftrekbaar van de winst. In het Belastingplan 2021 wordt met terugwerkende kracht geregeld dat de TOGS niet tot de winst behoort.

Kan ik de TOGS aanvragen op basis van nevenactiviteit? 

Als je op basis van de SBI-code van uw hoofdactiviteit geen aanspraak kunt maken op de TOGS, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van uw geregistreerde SBI-code van je nevenactiviteit, kunt u vanaf 29 april 2020 toch aanspraak maken op de TOGS. Dit geldt met terugwerkende kracht, indien je op 15 maart 2020 geregistreerd stond met deze nevenactiviteit.

Kan ik zowel de TOGS als de Tozo krijgen? 

Jazeker, de gift uit de TOGS is immers geen inkomenssteun en heeft daardoor geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud. Ook kun je naast de TOGS een lening bedrijfskapitaal aanvragen, indien je de noodzaak van een lening bedrijfskapitaal kunt aantonen.

Vragen over de Tozo of de TOGS? Onze adviseurs helpen je graag.