tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

UPDATE 01-10-2020: De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021.

De huidige maatregelen die getroffen zijn wegens de coronacrisis zijn verlengd en aangepast in het Noodpakket 2.0 van de overheid. De nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB vervangt de TOGS uit het eerste noodpakket, deze maatregel gaat verder onder de afkorting TVL. Hier lees je wat dit voor jou betekent.

NIEUWE REGELING VOOR ZZP’ER EN MKB’ER (VERVANGING TOGS)

Om in aanmerking te komen voor de TVL, gelden dezelfde voorwaarden als voor de TOGZ. MKB-ondernemers binnen vastgestelde branches, die door de coronacrisis minstens 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten, komen in aanmerking. De overheid heeft een lijst met sectoren vastgesteld welke aanspraak mogen maken op de maatregel. Dit zijn dezelfde sectoren die onder de huidige TOGS vallen, je kunt dit checken bij het RVO.

Maak je al gebruik van de TOGS? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de TVL. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en het omzetverlies.

Periode en compensatie

Kom je in aanmerking, dan kun je een compensatie van maximaal €50.000 voor vier maanden ontvangen. Voorheen is bekend gemaakt dat het enkel zou gaan om een compensatie van €20.000 en voor 3 maanden. De TVL geldt voor de periode 1 juni tot en met 30 september.

De tegemoetkoming is bedoeld voor de doorlopende vaste kosten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen, abonnementen of leasecontracten. De tegemoetkoming is niet bedoeld voor de loonkosten, deze worden gecompenseerd door de NOW 2.0.

Belasting

De tegemoetkoming behoort net als de TOGS niet tot de winst en is dus vrijgesteld van belastingheffing.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB aanvragen

De TVL kan aangevraagd worden vanaf medio juni 2020 bij RVO.nl.

Vragen over TVL of één van de andere maatregelen uit het Noodpakket 2.0? Vraag het onze adviseurs.

Neem contact op