tozo-maatregel-corona

Hoe ziet de Tozo er na de verlenging uit?

UPDATE 01-10-2020: De Tozo is verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om zelfstandig ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo 2 die u tot en met 30 september 2020 kon aanvragen, is verlengd met de Tozo 3, die loopt van 1 oktober tot en met 30 juni 2021. Let op. De Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd. U dient de Tozo 3 dus wederom aan te vragen bij uw woongemeente.

Tozo 2

Nu de eerste termijnen van de maatregelen uit het eerste Noodpakket verstrijken, worden verschillende maatregelen verlengd via het Noodpakket 2.0. Onder andere de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, de Tozo, wordt verlengd met de Tozo 2 welke loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Maak je al gebruik van de Tozo 1 uitkering, dan kun je in aanmerking komen voor de Tozo 2, mits je natuurlijk aan de voorwaarden voldoet. Ook kunnen er nieuwe aanvragen ingediend worden voor de Tozo 2.

Verlening Tozo na 1 juni 2020 aanvragen

De Tozo 2 kun je na 1 juni 2020 bij je woongemeente aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020. Maak je al gebruik van de Tozo 1 uitkering? Dan kun je via je gemeente de aanvraag voor de Tozo 2 indienen een verkorte procedure. Je krijgt dus niet automatisch Tozo 2 als je ook Tozo 1 hebt gehad, maar dit dien je opnieuw aan te vragen.

Periode en overlapping Tozo 1 en Tozo 2 uitkering

De Tozo 2 geldt voor de maanden juni tot en met september. Krijg je via de Tozo 1 al een of meerdere van deze maanden vergoed, dan krijg je deze maanden niet vergoed in de Tozo 2.

Partnerinkomenstoets in Tozo 2

Om in aanmerking te komen voor de Tozo 2 wordt er wederom geen partnerinkomenstoets gedaan. Wel telt het inkomen van je partner mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Je dient dan ook bij de aanvraag te verklaren dat het huishoudinkomen van jou en je partner onder het sociaal minimum is terecht gekomen als gevolg van de coronacrisis. Zit je huishoudinkomen boven het sociaal minimum, dan heb je dus ook geen recht op de Tozo 2 uitkering.

Hoe hoog is het sociaal inkomen?

Het sociaal minimum bedraagt € 1.503,31 inclusief vakantiegeld (netto) voor gehuwden (met of zonder kinderen) of € 1.052,32 inclusief vakantiegeld (netto) voor een alleenstaande (met of zonder kinderen) vanaf 21 jaar.

Lening bedrijfskapitaal in de Tozo 2

Net als de Tozo 1 bestaat er in de Tozo 2 ook de mohelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Wel dien je te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samen de onderneming drijft. Is dit wel het geval, dan kom je niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal Tozo 2. Je kunt dan wel nog in aanmerking komen voor de Tozo 2-uitkering, mits je natuurlijk aan de voorwaarden voldoet.

Voor de lening bedrijfskapitaal Tozo 1 en Tozo 2 geldt een gezamenlijk maximum van € 10.157. Heb je onder de Tozo 1 al een lening afgesloten voor een gedeelte van dit bedrag, dan kun je in de Tozo 2 nog een tweede lening afsluiten tot dit maximum.

Vragen over de Tozo 2 of één van de andere maatregelen uit het Noodpakket 2.0? Vraag het onze adviseurs.

 

Neem contact op