woon-werk-verkeer-ambulant-personeel

Woon-werkverkeer voor ambulant personeel

Voor de btw moet u bij een auto van de zaak van je werknemer ook rekening houden met het privégebruik. Maar, wat valt onder woon-werkverkeer bij ambulant personeel en hoe zit het met de btw?

Privégebruik en btw

Wanneer je aan een medewerker een auto van de zaak ter beschikking stelt, kun je hier niet alle betaalde btw in aftrek brengen. Bepaald is dat forfaitair 2,7% van de catalogusprijs van de auto niet aftrekbaar is en vanaf het vijfde jaar 1,5%. Er is nog een optie: je mag voor de niet-aftrekbare btw ook uitgaan van de werkelijk gereden privékilometers. Hoe bepaal je dit alleen voor ambulante werknemers?

Woon-werkverkeer ambulant personeel

De vraag kwam van een adviesbureau dat auto’s ter beschikking stelt aan zijn personeel. Voor de btw-correctie ging het bureau uit van werkelijk aantal privĂ©kilometers, maar had hier het woon-werkverkeer niet toegerekend. Voor de btw moet woon-werkverkeer namelijk als privĂ© worden aangemerkt. Het personeel van het bureau werkte veelal op locatie bij de klant. Wel kwam het personeel Ă©Ă©n Ă  twee keer per week op het kantoor bijeen voor overleg. Volgens het bureau was dit geen woon-werkverkeer, omdat hier het zakelijke motief doorslaggevend was

Naheffing btw

De inspecteur en de rechter gingen hier niet in mee. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals de bouwvakker die op diverse wisselende werkplekken moet zijn, zijn de ritten van en naar deze werkplek niet als woon-werkverkeer aan te merken en dus zakelijk. Voor de btw-correctie werden de ritten naar de klant niet als woon-werkverkeer aangemerkt, maar die naar kantoor wel. De naheffing bleef in stand.Ritten van ambulant personeel naar de klant zijn niet als woon-werkverkeer aan te merken, maar de ritten naar kantoor wel. Een goede om rekening mee te houden voor de btw-correctie van de auto van de zaak als je niet het forfait wil hanteren.

Vragen of meer weten? Kom in contact met onze adviseurs. Neem contact op