Veelgestelde vragen over de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Sinds dit jaar is er voor de btw een nieuwe regeling voor kleine ondernemers ingevoerd, ook wel de OVOB (OVOB staat voor Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van OmzetBelasting) genoemd. Voor deze regeling geldt een omzetgrens van € 20.000. We hebben de veelgestelde vragen hier voor je opgesomd.

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Je kunt als btw-ondernemer gebruikmaken van de KOR als je:

  • in Nederland bent gevestigd; en
  • niet meer dan € 20.000 (excl. btw) omzet in een kalenderjaar heeft.

Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoef je geen btw meer te berekenen aan je afnemers/klanten. Ook doe je geen btw-aangifte meer. Let wel, je kunt ook geen btw meer terugvragen over je kosten en investeringen. Daarbij kun je jezelf pas na drie jaar weer afmelden zodra je je hebt aangemeld voor de KOR.

De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken en bijv. vennootschappen onder firma) en voor rechtspersonen (bijv. BV’s).

Wanneer is de KOR een verstandige keuze?

De btw is voor de meeste ondernemers budgetneutraal. De btw die de btw-ondernemer ontvangt op verkoopfacturen, draagt hij af en de btw die hij betaalt op inkoopfacturen krijgt hij terug. De btw heeft voor een btw-ondernemer dus geen voor- of nadelen. Voor de portemonnee van ondernemers met btw-vrijstelling, zoals de KOR, is de btw wel nadelig. Zij kunnen namelijk als ze gebruikmaken van de KOR geen btw terugvragen.

Ongeschikt. Of gebruikmaken van de KOR voordelen oplevert, hangt af van de specifieke situatie. Let op. De KOR is een minder goede keuze indien je als btw-ondernemer vooral voor bedrijven werkt en de komende jaren veel kosten maakt.

Herziening btw-aftrek. Ook als je onlangs grote investeringen hebt gedaan en hiervoor btw heeft teruggekregen, is deelname aan de KOR misschien op dit moment onverstandig. In dat geval moet je namelijk de btw-aftrek herzien en moet je de btw of een gedeelte hiervan terugbetalen.

Geschikt. De KOR is geschikt als je vooral werkt voor particuliere klanten of voor bedrijven met een btw-vrijstelling. In dat geval moet je er wel zeker van zijn dat je:

  • de aankomende jaren niet meer dan € 20.000 omzet per jaar heeft;
  • geen grote investeringen gaat doen; en
  • dat deelname aan de KOR financiële voordelen voor u oplevert.

Kan ik met de KOR mijn diensten goedkoper aanbieden?

Aan consumenten. Als je gebruikmaakt van de KOR, kun je ervoor kiezen om diensten goedkoper aan te bieden aan consumenten.

Voorbeeld.Stel, jouw uurtarief bedraagt € 50 per uur exclusief btw, inclusief 21% btw bedraagt het uurtarief € 60,50. Omdat je gebruikmaakt van de KOR, bereken je de btw niet. Als je jouw dienst aanbiedt voor € 50 per uur, levert dat een voordeel op voor consumenten.

Omzetgrens in de gaten houden. Dat geldt alleen als je de komende drie jaar onder de omzetgrens blijft. Als je namelijk meer dan € 20.000 omzet heeft, moet je wel btw in rekening brengen. In dat geval gaat de klant meer betalen als je de btw of een deel daarvan bovenop je eerdere tarief heeft gezet. Een andere optie is dat je dan genoegen neemt met minder omzet.

Geen vooraftrek. Omdat je bij deelname aan de KOR geen btw kunt terugvragen, worden inkoop- en investeringskosten hoger. Let op. Maak daarom eerst een berekening van de verwachte inkomsten en de verwachte kosten voordat je besluit of u de KOR gaat gebruiken.

Heb ik door de KOR per opdracht meer omzet?

Aan consumenten. Als je producten of diensten levert aan consumenten, kun je, als je gebruikmaakt van de KOR, per opdracht meer omzet maken. Let op. Als je producten of diensten aan ondernemers levert, kan dit ook, maar dan is de kans groot dat zij je te duur vinden.

Voorbeeld. Stel, jouw uurtarief bedraagt € 50 per uur exclusief btw, inclusief 21% btw bedraagt het uurtarief € 60,50. Omdat je gebruikmaakt van de KOR, bereken je geen btw. Je kunt er dan voor kiezen om uw uurtarief te verhogen waardoor je per opdracht meer omzet maakt.Let op. Als jouw klant een btw-ondernemer is, kan hij geen btw terugvragen, omdat er geen btw op de factuur staat.

Meer omzet, meer winst? Meer omzet betekent echter niet direct meer winst. Als je gebruikmaakt van de KOR, worden de kosten en investeringen waarschijnlijk hoger doordat er door je geen btw kan worden teruggevraagd.

Welke financiële voordelen heeft de KOR?

Om te bepalen of de KOR financiële voordelen oplevert, maak je twee berekeningen die met elkaar vergeleken worden.

Berekening inclusief btw. In de eerste berekening maak je een inschatting van de verwachte omzet en kosten inclusief btw.

Berekening exclusief btw. De tweede berekening is bijna hetzelfde, maar daarbij worden de omzet en de kosten exclusief btw berekend. In de laatste berekening bepaalt je of je jouw tarieven verhoogt als compensatie voor de hogere kosten waar je waarschijnlijk mee te maken krijgt omdat u de btw op de inkoopfacturen en op de investeringskosten niet kunt terugvragen. Let op. Houd daarbij ook rekening met de eventuele herziening van de btw-aftrek van eerdere investeringen.

Hoe kan ik me aanmelden voor de KOR?

Aanmelden voor de KOR kan via de Belastingdienst.

Btw-identificatienummer. Het spreekt voor zich dat je de KOR alleen kunt aanvragen als je een btw-identificatienummer heeft. Let op. Heb je meer subnummers, dan geldt de KOR voor alle subnummers. Je kunt niet per subnummer kiezen of je wel of niet meedoet aan de KOR. Kies je voor een subnummer voor de KOR, dan moet je de KOR dus ook bij alle andere subnummers toepassen.

Aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier voor de KOR stuur je naar de Belastingdienst. Let op. Dit formulier moet uiterlijk vier weken voor het aangiftetijdvak (kwartaal) waarin je de KOR wilt starten, binnen zijn bij de Belastingdienst.

Moet ik nog wel een administratie bijhouden als ik gebruikmaak van de KOR?

Geen btw-aangifte. Als je gebruikmaakt van de KOR, hoef je geen btw-administratie bij te houden en hoef je geen btw-aangifte te doen.

Administratie moet wel op orde zijn. Je administratie moet uiteraard wel op orde zijn. Deze administratie is nodig om de grens van € 20.000 te bewaken en voor de aangifte inkomstenbelasting.

Kan ik de KOR op ieder moment stopzetten?

Voor drie jaar. Als je gebruikmaakt van de KOR, dan doe je dat voor een periode van drie jaar. Tenzij je tussentijds boven de omzetgrens van € 20.000 komt, want dan moet je de KOR stoppen. Let op.  Als er in deze drie jaar zaken veranderen waardoor je van de KOR af wilt, kun je de keuze niet terugdraaien.

Geen aftrek voorbelasting. Je kunt in deze periode geen btw terugvragen. Als je bedrijfsinvesteringen doet, kunnen de btw-bedragen van deze aankopen dus flink oplopen

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs