Prinsjesdag – Belastingplan 2022

Op Prinsjesdag was er nog geen nieuw kabinet, maar traditiegetrouw werd wel de troonrede gehouden en de begroting voor 2022 gepresenteerd. In het Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd, met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Het pakket Belastingplan 2022 is daarmee beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren, passend bij de demissionaire status van dit kabinet. We brengen je via deze mail op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer. 

Zelfstandigenaftrek daalt verder
In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van ‚ā¨¬†6.670 naar ‚ā¨¬†6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt daalt de zelfstandigenaftrek van ‚ā¨¬†3.335 naar ‚ā¨¬†3.155.¬†
De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks verder dalen tot ‚ā¨¬†3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek
Je kunt vanaf 2022 extra voordelig investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De steunpercentages van de¬†Milieu-investeringsaftrek (MIA)¬†worden namelijk verhoogd. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorie√ęn van milieu-investeringen.
Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging. Daarnaast stijgt de MIA voor categorie I van 36 naar 45%. De MIA voor categorie II stijgt van 27 naar 36% en voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%. 
Als het budget voor de MIA eenmaal is behaald, wordt deze niet meer toegewezen. Het budget voor de periode 2022-2024 wordt verruimd met ‚ā¨¬†30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor ‚ā¨¬†144 miljoen.¬†

Tarief vennootschapsbelasting
In¬†2021 gelden de volgende vennootschapsbelastingtarieven: over de eerste ‚ā¨¬†245.000 winst 15% en over het meerdere 25%. Vanaf¬†2022 betaalt een BV over de eerste ‚ā¨¬†395.000 15%. Een¬†daling van maar liefst 10%-punt over een extra deel van ‚ā¨¬†150.000. Het¬†kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om de BV-winst te verschuiven ten gunste van latere jaren.¬†

Vrije ruimte WKR
In 2020 en 2021 was de WKR tijdelijk verhoogd. Daardoor had je meer ruimte om je werknemers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven.¬†Vanaf 2022 geldt deze verruiming niet meer. Dit betekent dat de vrije ruimte vanaf 1 januari 2022 weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met ‚ā¨ 400.000 bedraagt, plus 1,18% over het meerdere.
Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij¬†blijven geven als die vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ van de WKR.

Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding
Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2022 aan hun werknemers een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken gaan verstrekken van maximaal ‚ā¨¬†2 per thuiswerkdag.
Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven.
Met deze thuiswerkkostenvergoeding kun je de extra uitgaven van thuiswerkers compenseren. Zoals kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier, koffie en thee. Je betaalt over deze vergoeding dus geen loonheffing.

Keuze: thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Deze vergoeding is maximaal 0,19 euro per kilometer. Als werkgever moet je kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding.
Je mag met je werknemer afspraken maken over een vaste vergoeding op basis van zijn thuiswerkdagen per week. Dan hoef je niet per werkdag bij te houden welke vergoeding je geeft. De vaste vergoeding hoef je niet direct aan te passen als je werknemer een dagje meer of minder thuiswerkt. Pas als dit structureel is, pas je de vaste vergoeding aan.

Vergoeding thuiswerkplek
Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag je als werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kun je vergoeden via gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling (WKR).
Het mag ook een vaste vergoeding zijn volgens een structureel thuiswerkpatroon. De werkgever kan per dag of de thuiswerkkostenvergoeding, of de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven. Tip. Maak samen tijdig goede afspraken over thuiswerken en de daaraan te koppelen vergoeding.

Ander afrekenmoment aandelenopties
Over de aandelenopties moet je loonbelasting betalen, maar vanaf 1 januari 2022 wordt de belasting pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt. Hierdoor heb je meer ruimte om deze vorm van loon in te zetten.
Aandelenopties zijn belast op het moment dat ze worden omgezet in aandelen. Als de werknemer de aandelen nog niet kan verkopen, is er niet altijd het geld beschikbaar om de belasting te voldoen. Daarom wordt het mogelijk om pas af te rekenen op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn. Dan kan een deel van de aandelen worden verkocht om de belasting te voldoen. Verkrijgt de werknemer tussen het moment van uitoefening en het moment van verhandelbaarheid een voordeel uit de aandelenoptierechten en hebben de aandelenoptierechten in die periode de loonsfeer nog niet verlaten, ook dan is dat voordeel loon. De werknemer mag kiezen uit de twee afrekenmomenten. Aansluiten bij het moment van uitoefening is dus nog steeds mogelijk.  

Eigenwoningregeling 
De eigenwoningregeling wordt op een aantal onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet die er bijv. waren bij mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden, worden weggenomen.

Tarief overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden
Als een natuurlijk persoon een woning verkrijgt die voor hem als hoofdverblijf gaat dienen, hoeft hij maar 2% (of soms zelfs geen) overdrachtsbelasting te betalen. Bij het toetsen aan dit hoofdverblijfcriterium kan men al rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na de verkrijging, bijv. overlijden of schenking. Deze bepaling wordt verder versoepeld. Men mag ook aan de hand van een verklaring rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar voor de levering. Belangrijk is dat de verkrijger voor het moment van de onvoorziene omstandigheid de intentie had om de woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken, maar door deze omstandigheid hier niet meer toe in staat is. 

Afbouw voordeel elektrische auto
Op de bijtelling voor het priv√©gebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen. Een paar uitzonderingen daargelaten, is deze korting hooguit ‚ā¨¬†4.500 (berekend over max. ‚ā¨¬†45.000 cataloguswaarde). Per 1¬†januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal ‚ā¨¬†2.100 (berekend over max. ‚ā¨¬†35.000). In 2023 is de korting hooguit ‚ā¨ 1.800 (berekend over max. ‚ā¨¬†30.000).¬†Let op.¬†Per 2025 komt er een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van ‚ā¨¬†1.500.¬†

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs