Eigen laadpaal voor e-auto, hoe zit dat fiscaal?

Elektrisch autorijden wint aan populariteit en dus wordt ook het aantal eigen laadpalen groter. Maar hoe zit dat fiscaal, voor jou en je personeel? En heb je dan ook nog recht op fiscale tegemoetkomingen?

Ondernemers en werknemers kiezen steeds vaker voor een elektrische auto van de zaak. Logisch, want ook in 2021 gelden hiervoor nog steeds fiscale voordelen, zoals een lage bijtelling. Het nadeel van langdurig opladen kan bovendien worden beperkt door eigen laadpalen te installeren. Maar wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?

Geen hogere bijtelling

De eigen laadpaal thuis leidt zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, de dga en ook voor de werknemer niet tot een hogere bijtelling. Verder mag je de laadpaal, de stroom en eventuele noodzakelijke aanpassingen in de meterkast belastingvrij vergoeden. In het laatste geval is wel een aparte meter nodig, anders kunt u het stroomverbruik van de auto niet meten en dus ook niet belastingvrij vergoeden. De kosten komen gewoon ten laste van de winst. Tip.  Elektrische auto’s worden in de bijtelling steeds zwaarder belast, maar dat geldt nog niet voor laadpalen. Profiteer hiervan zolang het nog kan!

Privéauto beperkt. Als er sprake is van een privéauto, zijn de fiscale mogelijkheden beperkt. De vergoeding van € 0,19/km wordt namelijk geacht alle kosten te dekken, dus ook die van een laadpaal en stroom. Deze kun je binnen de ruimte die € 0,19/km biedt dus belastingvrij vergoeden, daarboven is het belast. Voor de IB-ondernemer geldt hetzelfde met betrekking tot het ten laste van de winst brengen van de kosten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De aanschaf van een laadpaal voor de zakenauto komt in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als je aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet. De belangrijkste is dat je in het jaar meer dan € 2.400 investeert. Je krijgt de KIA over het aankoopbedrag exclusief btw, tenzij je de btw zelf niet kunt aftrekken omdat je vrijgestelde prestaties verricht. Als je de laadpaal zelf zou maken, krijg je de KIA over de kosten voor de inzet van eigen personeel, de materialen en de werkzaamheden die derden voor je uitvoeren.

Milieu-investeringsaftrek

Een laadpaal op het eigen bedrijfsterrein kan onder voorwaarden ook voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen. De laadpaal moet dan minstens € 2.500 kosten en komt ook maximaal voor dit bedrag in aanmerking voor 36% MIA, waarbij een laadpaal met meerdere aansluitingen als één laadpaal geldt. Een eigen bedrijfsterrein mag ook een gehuurd terrein zijn of, in geval van een zzp’er, een huisadres als er geen alternatief werkadres is. Je kunt een laadpaal voor de MIA ook tegelijk melden met een elektrische auto. In dat geval geldt de voorwaarde van het bedrijfsterrein niet. Wel komt dan in totaal maximaal € 40.000 in aanmerking voor de MIA en bedraagt de MIA slechts 13,5%.

Btw is aftrekbaar. De btw op laadpalen is gewoon aftrekbaar als je belaste prestaties verricht, ook voor wat betreft laadpalen bij de ondernemer of werknemer thuis. Je moet er wel voor zorgen dat de factuur op naam van het bedrijf staat, anders is aftrek niet mogelijk.

Conslusie

E-auto’s worden in de bijtelling steeds zwaarder belast, maar dat geldt nog niet voor laadpalen. Profiteer hiervan zolang het nog kan! Vergeet de fiscale faciliteiten niet als je besluit een of meer laadpalen te plaatsen. Onthoud dat het voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) voordeliger is als je de laadpaal op een bedrijfsterrein plaatst. Voor de zelfstandige ondernemer kan dit een thuisadres zijn.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs