Persoonsgebonden aftrekposten naar voren (2021) halen?

De aftrek van persoonsgebonden aftrekposten wordt steeds verder beperkt in 2022 en 2023, maar blijven lastig. De Belastingdienst heeft daarom een aantal aandachtspunten op een rij gezet. Jij kunt daar je voordeel mee doen. Maar hoe dan?

Persoonsgebonden aftrekposten leveren regelmatig discussies, bezwaarschriften en procedures bij de rechter op. Daarom heeft de Belastingdienst de belangrijkste spelregels hierover op een rij gezet.

Aftrekpercentage beperkt

Persoonsgebonden aftrekposten leveren nu (in 2021) nog maximaal een aftrek van 43% op als je inkomen in de hoogste schijf valt. Dit is vanaf € 68.507. De aftrek wordt volgend jaar (2022) verder beperkt tot 40% en vanaf 2023 geldt er een maximale aftrek van 37,05%. Dit betekent dat het lonend is om deze aftrekposten zo mogelijk in de tijd naar voren te halen als je met jouw inkomen in de hoogste tariefschijf valt.

Welke aftrekposten?

De aftrekposten waar het om gaat zijn met name zorgkosten, giften, alimentatie en scholingskosten. De aftrekbeperking geldt ook voor een aantal andere aftrekposten, zoals voor de meeste faciliteiten voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek. We lichten de verschillende aftrekposten hieronder toe.

Zorgkosten

Zorgkosten waarvoor je niet verzekerd bent, zijn vaak aftrekbaar. Wel is er een drempel, dus een deel is niet aftrekbaar. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de drempel en hoe minder aftrek je hebt. Vanwege de drempel is het vaak voordelig zorgkosten zo veel mogelijk te clusteren over de jaren heen. Verder moeten de kosten medisch noodzakelijk zijn. Plastische chirurgie is dit meestal niet, tenzij hieraan aantoonbaar psychisch lijden vooraf gaat. Dit zul je dan aannemelijk moeten maken, bijvoorbeeld met een verklaring van een psychiater.

Reiskosten vanwege zorg

Als je reist naar een medicus, zijn de reiskosten meestal aftrekbaar. Gebruik je de auto, dan mag je uitgaan van de werkelijke kosten per kilometer. Maak je vanwege een handicap vaker gebruik van de auto, dan mag je de meerkosten aftrekken die je hebt in vergelijking met een overeenkomstige belastingplichtige die niet gehandicapt is.

Giften

Ook voor giften geldt er een drempel. Deze bedraagt 1% van je inkomen met een minimum van € 60. Er geldt ook een maximum van 10%. De drempel, minimum en maximum gelden niet voor periodieke giften. Wil je aan bepaalde goede doelen regelmatig schenken, dan kun je dit beter doen via een periodieke schenking.

Alimentatie

Alimentatie is bij de betaler aftrekbaar en bij de ontvanger belast. Ben jij de betaler, dan heb je er baat bij je verplichting af te kopen als dit nu nog tot 43% aftrek leidt. Andersom betaalt uw ex daardoor wellicht meer belasting, al kan de middelingsregeling uitkomst bieden. Houd bij afkoop daarom rekening met de fiscale effecten die bij u beiden optreden.

Scholing 

Ook scholingskosten zijn in ieder geval nog tot 2022 aftrekbaar. Daarna wordt de aftrek vervangen door een subsidie. Deze is met name voor duurdere studies minder aantrekkelijk. De huidige aftrek kent overigens ook een drempel van € 250 en een maximum van € 15.000. Aftrek is verder niet mogelijk als er een beroep op studiefinanciering gedaan kan worden.

Conclusie

Probeer persoonsgebonden aftrekposten zo mogelijk in de tijd naar voren te halen (bijv. renovatie gebit en bij medische hulpmiddelen) als u zo de beperking in aftrek tegen kunt gaan. Denk ook aan de drempel die voor zorgkosten, giften en scholingskosten geldt. Het clusteren van uitgaven kan hier soms een oplossing voor zijn.

 

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs