Vakantiegeld later betalen?

De uitbetaling van het vakantiegeld zit er weer aan te komen. Dit is veel geld en vanwege alles wat corona met zich mee heeft gebracht zou je dit misschien liever op een later moment uitbetalen. Is dat toegestaan?

Vakantiegeld wettelijk vastgelegd 

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft een medewerker recht op 8% vakantiegeld over zijn vaste brutoloon, inclusief ploegentoeslag en 13e maand, maar niet over ‘extra’s’, zoals een jubileumuitkering of winstdeling. Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over loon boven drie keer het minimumloon (in 2021 € 20.412 per jaar). Daarbij kunnen in een cao of in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

Wanneer vakatiegeld uitbetalen?

Hoewel veel bedrijven in de maand mei het vakantiegeld uitbetalen, gaat de wet ervan uit dat je het vakantiegeld in de maand juni uitbetaalt. In de cao of schriftelijk overeenkomst kan daarvan worden afgeweken. Je kunt aan medewerker zelfs een all-insalaris afspreken, maar dan moet je in de loonstrook duidelijk vermelden welk bedrag aan vakantiegeld in dat all-insalaris is inbegrepen.

Afwijkende afspraken rondom vakantiegeld

Wettelijk is de uitbetaling dus in juni. Je kunt echter afwijkende afspraken maken, dat je het vakantiegeld bijvoorbeeld maandelijks uitbetaalt. Deze afspraak kun je bij de start van het dienstverband maken, maar ook tijdens het dienstverband. Voorzie je dat de uitbetaling van het vakantiegeld door corona problemen met zich meebrengt, probeer dan met de medewerkers afspraken te maken hoe en wanneer je het vakantiegeld gaat uitbetalen. Spreek bijvoorbeeld af om het vakantiegeld in termijnen of aan het einde van het jaar te voldoen. Let op. Je kunt niet met je medewerker afspreken dat hij voor dit jaar geheel afziet van het vakantiegeld. Zet afwijkende afspraken op papier en laat de medewerker tekenen. Een akkoord per e-mail is ook voldoende bewijs.

De medewerker is trouwens niet verplicht om mee te werken aan een afwijkende regeling voor de betaling van het vakantiegeld. Ook niet als jouw financiële positie slecht is. Je kunt de medewerker wel proberen te overtuigen van de noodzaak en medewerkers zullen wellicht willen instemmen, mits zij uiteindelijk hun vakantiegeld maar krijgen.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs