Afschrijving, winstaftrek en btw bij de fiets, hoe zit dat?

Veel ondernemers lopen dit jaar bij de aangifte voor het eerst tegen de fiets van de zaak aan en de specifieke regeling die hiervoor getroffen is. Hoe werkt deze voor de afschrijving, investeringsaftrek en btw en waar moet je op letten?

Forfaitaire regeling

Sinds 2020 is er een forfaitaire regeling voor de fiets die aan werknemers ter beschikking is gesteld of die de ondernemer zelf gebruikt. Er moet 7% van de cataloguswaarde bij de winst of het loon worden geteld en alle kosten zijn aftrekbaar. Je moet de fiets dan tot het bedrijfsvermogen tellen.

Afschrijven, KIA en btw

Je kunt de fiets in vijf jaar afschrijven en dient rekening houden met de restwaarde. Ook mag je over de fiets de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen als de fiets € 450 of meer kost. Let wel, je moet dan in het jaar wel voor meer dan € 2.400 hebben geïnvesteerd. Voor een zogenaamde ‘speed pedelec’ heb je ook recht op 13,5% Milieu-investeringsaftrek (MIA) en 75% willekeurig afschrijven (Vamil). De btw voor de fiets voor werknemers is voor maximaal € 130 aftrekbaar. Voor je eigen fiets geldt deze grens niet, maar moet je inschatten wat het zakelijk gebruik is. Alleen dit deel van de btw is aftrekbaar.

Conclusie

Houd bij een fiets van de zaak bij de afschrijving rekening met de restwaarde. Voor de fiets van de ondernemer hoeft u met het maximum van € 130 van de btw-aftrek geen rekening te houden. Vergeet ook de KIA niet te claimen.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs