Belastingaangifte 2020, wat is er voor u van belang?

Op 1 maart 2021 startte de Belastingdienst met de eerste digitale belastingaangiften 2020. En dat liep niet helemaal gesmeerd, zoals je wellicht uit de media hebt vernomen. De website van de Belastingsdienst lag er een week lang uit. Hierdoor heeft de Belastingdienst de deadline voor de aangifte ook met een week verlengd tot 8 mei. Een goede voorbereiding is alles, zo blijkt wel weer. Hoe zit het met jouw voorbereiding? We zetten alles wat je moet weten voor de aangifte inkomstenbelasting voor je op een rijtje.
 
Aangifte 2020

We zitten midden in het belastingenseizoen en vanaf 1 maart was het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. Heb je een uitnodiging gehad van de Belastingdienst voor het doen van aangifte? Dan moet deze voor 8 mei 2021 ingediend zijn, tenzij jij of je boekhouder uitstel aanvraagt.

Uitstel aanvragen

Indien je zelf (individueel) uitstel wil aanvragen, moet je dit voor 1 mei 2021 doen. Dit kan zonder opgaaf van redenen. Je krijgt dan uitstel tot 1 september 2021. Let op.  De Belastingdienst kan het uitstel weigeren als je de afgelopen drie jaar tweemaal te laat de aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend. Heb je echter de laatste aangifte wel op tijd ingediend, dan zal de Belastingdienst alsnog uitstel verlenen.

Je kunt op de volgende manieren het uitstel aanvragen.

  • Via MijnBelastingdienst.  Hier kun je inloggen met je DigiD. Direct na de aanvraag krijg je een bevestiging van de aanvraag die je kunt opslaan of printen voor je eigen administratie.
  • Telefonisch. Je kunt telefonisch uitstel aanvragen via telefoonnummer 0800-0543. Hiervoor heb je een BSN nodig. Het nadeel van telefonisch aanvragen van uitstel is dat je de bevestiging van de aanvraag pas na drie weken ontvangt en dan pas weet of de aanvraag (correct) is verwerkt.
  • Via het uitstelformulier. Dit uitstelformulier kun je invullen en per post versturen naar het adres dat op het formulier staat. Indien je langer uitstel nodig heeft dan 1 september, omdat je bijvoorbeeld nog niet over alle fiscale gegevens beschikt, kun je dit in het formulier aangeven. Je dient in dit formulier wel aan te geven wanneer je de aangifte wel kunt indienen.

Via je adviseur of boekhouder. Je kunt het aanvragen van uitstel van de aangifte natuurlijk ook overlaten aan je eigen boekhouder.

  • Uitstelregeling belastingconsulenten. Als jouw adviseur gebruikmaakt van de Uitstelregeling belastingconsulenten, dan krijgt hij langer de tijd om aangifte te doen. Zo kan hij de aangifte van zijn cliënten over 2020 doen tot 1 mei 2022. De adviseur dient daarbij wel rekening te houden met de inleververplichting conform het inleverschema. In dit schema staat het percentage aan aangiften dat hij voor het einde van iedere inleverperiode minimaal moet indienen. Let op.  Het is dus niet vanzelfsprekend dat je tot 1 mei 2022 uitstel hebt. Bespreek dit dus met je adviseur.
  • Machtigen. Maakt jouw adviseur geen gebruik van de Uitstelregeling belastingconsulenten, dan kan hij individueel uitstel aanvragen. Door hem te machtigen met een DigiD-machtiging kan hij voor jou aangifte doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst.

Voordelen uitstel

Wat vaak als grootste voordeel wordt gezien van uitstel aanvragen, is dat je de aanslag later ontvangt. Hierdoor wordt de betalingstermijn van de aanslag naar een later tijdstip geschoven. Dit kan handig zijn als je nu krap bij kas zit. Daarbij telt de uitsteltermijn die je hebt gekregen ook mee voor de uiterste termijn waarop je toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget) kunt aanvragen.

Bij een verlies over 2020 wordt dit door de Belastingdienst in eerste instantie automatisch verrekend met het positieve inkomen uit werk en woning (box 1) van de drie voorgaande jaren, waardoor je dus belastinggeld kunt terugkrijgen Bij een verlies kan het dus interessant zijn om tijdig aangifte te doen en geen uitstel aan te vragen. Kan het verlies niet (geheel) verrekend worden met de positieve inkomsten uit werk en woning van de drie voorgaande jaren, dan wordt het verlies verrekend met positieve inkomsten uit werk en woning uit de negen volgende jaren.

Nadelen uitstel

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Doe je na 1 mei 2021 aangifte, dan ben je vanaf 1 juli na het aangiftejaar een belastingrente van 4% over het bedrag dat je aan belasting moet betalen, verschuldigd. Neemt de Belastingdienst de gegevens uit je aangifte over, dan wordt er rente berekend over de periode van 1 juli tot zes weken na de datum op de aanslag. Doet de Belastingdienst er langer over dan drie maanden om je een aanslag op te leggen, dan wordt de periode waarover rente wordt berekend, beperkt tot 19 weken na ontvangst van jouw aangifte. Doe je voor 1 mei 2021 aangifte en neemt de Belastingdienst de gegevens uit jouw aangifte over, dan ben je geen belastingrente verschuldigd.

De Belastingdienst kan binnen vijf jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin jouw belastingschuld is ontstaan, alsnog een reguliere navorderingsaanslag opleggen. Voor inkomsten en vermogen uit het buitenland bedraagt deze termijn twaalf jaar. De navorderingstermijn wordt verlengd met de tijd waarvoor uitstel is verkregen.

De aangifte: Waar moet je op letten?

Het is belangrijk dat je de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte goed controleert. Door de coronacrisis kan er in 2020 namelijk nogal wat veranderd zijn.

Coronasteunmaatregelen 

In 2020 is er een aantal coronasteunmaatregelen in het leven geroepen, waar ondernemers, maar ook particulieren, gebruik van hebben kunnen maken. Bij de aangifte moet je daarom even goed opletten op de volgende punten:

Hypotheekrente

Heb je in 2020 gebruikgemaakt van de betaalpauze voor hypotheken, dan mag je de niet-betaalde hypotheekrente over 2020 in de meeste gevallen niet aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2020. Deze rente mag je pas aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin u deze rente betaalt. Weet je het niet zeker, vraag dan even aan je hypotheekverstrekker of je de niet-betaalde hypotheekrente over 2020 wel of niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

Urencriterium

Om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek (2020: € 7.030), in aanmerking te kunnen komen, moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur in het desbetreffende kalenderjaar. Door de coronacrisis kan het echter zijn dat je deze 1.225 uur niet haalt. Daarom mag je er in 2020 voor de periode van 1 maart t/m 30 september 2020 van uitgaan dat u wekelijks 24 uur heeft besteed aan uw onderneming. Ook als je dit niet heeft gedaan. Dit geldt voor alle ondernemers (ook zonder coronagevolgen). Let wel, per 1 oktober 2020 geldt deze uitzondering niet meer. Ook goed om te weten: In 2020 is het belastingvoordeel van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek, beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 46%.

Tozo

Heb je in 2020 een Tozo-uitkering ontvangen, dan geldt dit als inkomen. In de meeste gevallen staat dit vooraf ingevuld in de aangifte. Is dit niet het geval, dan geeft u dit aan bij ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Vervolgens klik je op Bijstandsuitkering (Participatiewet). Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing, zoals vermeld op de jaaropgave, invoeren. Ben je gehuwd of samenwonend, dan heb je deze uitkering samen ontvangen. Je hebt dan ook beiden een jaaropgave over een deel van de Tozo-uitkering ontvangen.

TOGS en TVL

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) die je in 2020 hebt ontvangen, zijn onbelast. Deze tegemoetkomingen neem je in de aangifte inkomstenbelasting op in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’. Op deze manier wordt er geen inkomstenbelasting (box 1) geheven over de tegemoetkomingen.

NOW

De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) daarentegen is een subsidie die je voor de loonkosten van je personeel hebt ontvangen en telt dus wel mee als bedrijfsinkomsten. De NOW is immers een vermindering van de personeelskosten.

Conclusie

Kijk samen met jouw adviseur of het in jouw geval zinvol is om te kiezen voor uitstel van belastingaangifte. Het is daarbij zaak dat je de gevolgen van de coronasteunmaatregelen meeweegt bij deze beslissing. Bij een verlies over 2020 verrekent de fiscus dat met de drie voorgaande jaren. In dat geval is uitstel van aangifte niet handig.

 

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs