vergoedingen-personeel-btw

Opletten met de btw-aftrek bij de laatste btw-aangifte 2020

De laatste btw-aangifte van 2020 komt eraan. Daarin moet je rekening houden met een aantal zaken waarvan je de btw niet of slechts deels kunt aftrekken. Welke zijn dat en waar moet je daarbij op letten?

Eind januari 2021 moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het 2020 weer inleveren. In deze aangifte moet je rekening houden met een aantal zaken waarvan de btw niet of niet helemaal aftrekbaar is. Het betreft met name personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken. Daarnaast zijn er dit jaar specifieke regels voor de btw op zaken die je vanwege het coronavirus heeft weggegeven.

Personeelsvoorzieningen

Bij personeelsvoorzieningen moet je bijvoorbeeld denken aan het traditionele kerstpakket, maar ook aan een door de werkgever ingerichte fitnessruimte waar jouw personeel gebruik van kan maken. De btw is alleen aftrekbaar als het bedrag dat je in 2020 aan dit soort zaken heeft uitgegeven per werknemer niet meer dan € 227 exclusief btw bedraagt. Let op. Heb je voor een of meer werknemers meer uitgegeven, dan is de hele btw op hun deel van de voorzieningen niet aftrekbaar. Dit vereist dus dat je per werknemer bijhoudt hoeveel je hebt uitgegeven aan personeelsvoorzieningen waarvan hij of zij gebruikmaakt of gebruik van kan maken.

Hoe zit het met de personeelskantine? Voorzie je jouw personeel van een maaltijd, dan geldt hiervoor in beginsel dezelfde regeling. Dit betekent dat de btw niet aftrekbaar is als het voordeel per personeelslid, samen met de andere voorzieningen, meer dan € 227 exclusief btw per jaar bedraagt. Voor de berekening van het voordeel ga je uit van de inkoopprijs van de artikelen plus een opslag van 25%. Een eventuele bijdrage van het personeel mag je weer van de opbrengst aftrekken. Schakel je een cateraar in, dan gelden hiervoor specifieke regels.

Giften en relatiegeschenken

Voor giften en relatiegeschenken geldt een soortgelijke regeling als voor personeelsvoorzieningen. Dit betekent dat de btw op deze uitgaven aftrekbaar is als het voordeel per relatie niet meer dan € 227 per jaar bedraagt. Hierop bestaat wel een uitzondering: Als de relatie het geschenk zelf gekocht zou hebben en dan 30% of meer van de btw had kunnen aftrekken, is de btw ook aftrekbaar, dus ook als jouw relatiegeschenk meer dan € 227 exclusief btw heeft gekost.

Donaties voedsel. Geef je als ondernemer onverkoopbare voedingsmiddelen weg aan bijv. de voedselbank, dan is de btw hierop wel aftrekbaar, dus ook als het bedrag boven de € 227 uitkomt. Zijn de voedingsmiddelen echter nog gewoon verkoopbaar, dan geldt de normale regeling voor giften en relatiegeschenken en is de grens van € 227 wel weer van belang.

Coronacrisis

Heb je vanwege de coronacrisis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen weggeven, dan is de btw hierop gewoon aftrekbaar, ervan uitgaande dat je de btw normaal gesproken ook kunt aftrekken. De grens van € 227 is dan niet van belang. Je moet wel op de factuur vermelden dat je gebruikmaakt van deze goedkeuring. De goedkeuring heeft betrekking op de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Uitzonderingen. Er bestaan enkele uitzonderingen op hiervoor genoemde regelingen. Zo kunt u de btw op outplacementkosten van jouw personeel gewoon aftrekken en ook de btw op hun verhuiskosten als je gedwongen bent deze te vergoeden.

Auto van de zaak

Verder telt de auto van de zaak niet mee voor de grens van € 227, maar hiervoor bestaat een eigen regeling. Deze komt er in het kort op neer dat alle btw aftrekbaar is, maar dat je bij de laatste aangifte 2,7% van de cataloguswaarde weer bij moet tellen vanwege het privégebruik. Betreft het privégebruik meer dan vier jaar na het jaar waarin de auto in gebruik is genomen, dan gaat je uit van 1,5%.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs