eindejaarsgeschenk

Eindejaarsgeschenken, wat zijn de mogelijkheden?

Het is weer de tijd van het jaar waarin ondernemers nadenken over manieren om hun waardering te laten blijken voor hun personeel en hun relaties. Zeker nu het jaar 2020 verre van gewoon is verlopen. Waar moet je fiscaal rekening mee houden?

Ongeacht of je dit jaar veel of weinig besteed aan eindejaarsgeschenken, je wilt voorkomen dat de fiscus met een vervelende verrassing komt. Bijvoorbeeld omdat je de btw niet mag terugvragen of omdat de kosten niet aftrekbaar zijn van de winst. We zetten daarom de belangrijkste regels rond eindejaarsgeschenken op een rij.

Eindejaarsgeschenken voor werknemers

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet je over de waarde van het jaarlijkse kerstpakket (incl. btw) 80% eindheffing betalen, dan wel deze met loonbelasting belasten op de loonstrook van uw werknemers. Dit laatste is natuurlijk niet erg ‘feestelijk’.

Er is gelukkig ook nog de mogelijkheid van de vrije ruimte, hier geldt geen belasting. Zolang je nog niet alle vrije ruimte hebt gebruikt, kun je de eindejaarsgeschenken hierin onderbrengen. De vrije ruimte is altijd een percentage van de loonsom. Normaal is dit 1,7%, maar wegens de coronacrisis is deze vrije ruimte verhoogd tot 3% in de eerste schijf (dus tot € 400.000 loon). Dit betekent een extra vrije ruimte van € 5.200 die je kunt benutten voor een mooi kerstpakket of een eindejaarsbonus voor uw werknemers. Het is hierbij wel van belang dat je al bij het verstrekken van de pakketten aangeeft of je deze als eindheffingsbestanddeel wilt opnemen of niet.

Eindejaarsgeschenken voor uitzendkrachten en relaties

Uitzendkrachten zijn niet bij jou in loondienst, daardoor vallen zij niet onder de werkkostenregeling. Wil je aan hen toch een kerstpakket verstrekken, dan moet je de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze bedraagt 45% bij een kerstpakket (inclusief btw) tot € 136. Kost het pakket meer, dan is de eindheffing 75%. Hetzelfde geldt als je een kerstpakket aan relaties geeft. Let wel, deze regeling kan alleen worden toegepast als je gelijktijdig aan je werknemers een kerstpakket verstrekt.

En hoe zit het met de btw?

In principe is de btw op personeelsverstrekkingen gewoon aftrekbaar binnen jouw onderneming. Dit is alleen anders als je op jaarbasis voor meer dan € 227 (exclusief btw) aan uw personeel verstrekt. Daarbij moet er dus gekeken worden naar de kerstpakketten, maar ook naar andere zaken, zoals bedrijfsfitness, een personeelsfeest op locatie en andere vormen van loon in natura. Kom je boven het maximum van € 227 per werknemer, dan mag de btw niet worden verrekend. Je kunt de btw dan als kostenpost opvoeren. Eenzelfde regeling geldt voor de btw op de kerstpakketten voor relaties en uitzendkrachten.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs