fietsregeling-ondernemer

Fietsregeling ook voor de ondernemer zelf?

Sinds dit jaar bestaat er een speciale regeling voor de fiets die aan werknemers ter beschikking wordt gesteld. Maar geldt deze regeling ook voor de fiets van de ondernemer zelf? En waar moet je dan allemaal op letten?

Fietsregeling

Sinds 2020 is er een speciale regeling voor de fiets die aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld. De fiets blijft dan eigendom van de onderneming en jij als ondernemer kunt alle kosten van de fiets, zoals aanschaf, onderhoud en reparatie, ten laste van de winst brengen. Voor het privégebruik van de fiets moet je jaarlijks een bedrag van 7% van de cataloguswaarde van de fiets bij het inkomen van de werknemer tellen. Over deze 7% betaalt de werknemer belasting. De regeling is er niet alleen voor werknemers, maar ook voor u als ondernemer. Maar wat betekent dit concreet voor de winstaangifte en hoe zit het met de btw?

Fiets van de zaak voor jezelf

Je kunt een fiets op de zaak zetten en alle kosten ten laste van de winst brengen, als je de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt. Dit zul je dan ook aannemelijk moeten maken. Ook jij krijgt met de bijtelling van 7% voor privégebruik te maken. De fiscus gaat er in ieder geval van uit dat je de fiets ook privé gebruikt als deze voor het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Goed om te weten: ook al zou je kunnen bewijzen dat je de fiets niet privé gebruikt, geldt er toch de bijtelling.

Winstcorrectie 

Voor ondernemers met een fiets van de zaak komt de regeling erop neer dat deze 7% van de cataloguswaarde van de fiets niet ten laste van de winst gebracht kan worden. Je mag dus alle kosten van de fiets van de winst aftrekken minus de bijtelling van 7%. Eigenlijk is dit hetzelfde systeem als met de bijtelling voor de auto van de zaak. Net als bij de auto van de zaak kan de bijtelling niet hoger zijn dan het bedrag dat je aan fietskosten hebt. Tot de fietskosten horen ook de afschrijvingskosten. Op een fiets zijn de gewone regels voor afschrijving van toepassing, dus maximaal 20% per jaar.

Als je gebruikmaakt van je priv√©fiets voor zakelijke ritten, kun je ‚ā¨0,19/km ten laste van de winst brengen. Dit is bij een fiets die op de zaak staat niet meer mogelijk. Als je dus wilt berekenen wat voordeliger is, zul je hiermee rekening moeten houden. Ook voor woon-werkverkeer dat je eventueel met de fiets aflegt, vervalt dan namelijk de aftrek van ‚ā¨¬†0,19/km van de winst.

Wat met de btw? 

In de fietsregeling voor werknemers is bepaald dat je de btw bij aanschaf van de fiets tot een maximum van ‚ā¨¬†130 per fiets mag aftrekken. Voor jou als ondernemer geldt deze beperking niet. Wel zul je een correctie toe moeten passen voor priv√©gebruik. Gebruik je de fiets dus naar schatting voor de helft priv√© en voor de helft zakelijk, dan mag je maar 50% van de btw aftrekken. Dit moet je in het jaar van aanschaf en de vier daarop volgende jaren corrigeren, als achteraf blijkt dat het priv√©gebruik toch hoger of lager is uitgevallen. Doe dit in de laatste btw-aangifte¬†2020.

Investeringsaftrek op aanschaf fiets (KIA en MIA)

Bij aanschaf van een (e-)fiets heb je in beginsel ook recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). De fiets moet dan minstens ‚ā¨¬†450 kosten en je moet in¬†2020¬†minstens voor ‚ā¨¬†2.400 investeren.

Voor de zogenaamde ‚Äėspeed pedelec‚Äô heb je daarnaast ook recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor 50% van het investeringsbedrag heb je dan recht op 13,5% MIA en op de Vamil. De Vamil betekent dat je van de genoemde 50% van het investeringsbedrag maximaal 75% willekeurig mag afschrijven. Zo kun je de kosten deels sneller ten laste van de winst brengen.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs