btw-uitstel

Uitstel van belastingbetaling is nog geen afstel

Het aanvragen van uitstel van belastingbetaling is momenteel nog simpeler dan voorheen. Maar vergeet niet dat er toch een moment komt waarop je deze belasting alsnog moet betalen. Hoe kun je jezelf daar het beste op voorbereiden?

Uitstel van belastingbetaling

Een van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd om ondernemers van dienst te zijn in tijdens de coronacrisis, is het op eenvoudige wijze aanvragen van uitstel van belastingbetaling. Zo kun je zonder al te veel administratieve rompslomp uitstel van betaling krijgen voor de af te dragen loonheffing, btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Mede doordat de rente over die uitgestelde betalingen flink naar beneden is bijgesteld (momenteel tijdelijk 0,01%), geeft dit veel ondernemers meer liquiditeitsruimte.

Bedenk wel dat er snel toch een moment komt dat je die belasting alsnog moet voldoen. Mogelijk wordt het uitstel verlengd, maar kwijtschelden zal niet snel gebeuren. Als je na afloop van dat uitstel weer moet betalen, moet u natuurlijk in diezelfde periode ook de reguliere belasting over datzelfde tijdvak afdragen.

Inzicht in financiële verplichtingen

Liquiditeitsplanning. Zorg er dan ook voor dat je tijdig inzicht krijgt in je financiële verplichtingen, zodat na de ellende vanwege de coronaperikelen, je onderneming niet alsnog in zwaar weer terechtkomt door die dubbele afdrachten. Met een tijdige liquiditeitsplanning kun je dat voorkomen.

Ook als je later bij een bank zou moeten aankloppen voor een tijdelijk (overbruggings)krediet, zal er zeker om een adequate liquiditeitsbegroting gevraagd worden. Men wil er namelijk zeker van zijn dat je uit de toekomstige inkomsten de rente en aflossing kunt voldoen. Dat is precies wat je met een liquiditeitsprognose inzichtelijk kunt maken.

Plan van aanpak

Je kunt dit zelf, maar ook door jouw boekhouder of accountant laten doen.

Inkomsten en uitgaven rubriceren

Door per de (verwachte) inkomsten en uitgaven te rubriceren, kun je beoordelen of er sprake is van een overschot of een tekort. Is er een overschot, bewaar dat dan zo veel mogelijk voor de volgende periode. Is er een tekort of laat de prognose in een toekomstige periode een tekort zien, onderneem dan tijdig actie, bijv. in de vorm van een aanvullende financiering. Een belangrijke tip: houd ook rekening met de betaaltermijnen van je afnemers en met seizoeninvloeden.

BTW

Ook de btw-consequenties moeten goed worden verwerkt. Je ontvangt immers omzet inclusief de door jou gefactureerde btw. Deze btw zul je echter wel in een volgende periode weer moeten aangeven en (na aftrek van de voorheffing) moeten afdragen. Bij aankopen is de op de factuur aangegeven btw een extra uitgave waarmee je in de liquiditeitsprognose rekening moet houden.

Actuele gegevens verwerken

Werk zo’n prognose ook constant bij aan de hand van de actuele gegevens. Je zult zien dat je dan een steeds beter en reëler overzicht krijgt van jouw financiële positie.

Hoe lang bijhouden?

Hoe langer je zo’n prognose bijhoudt, des te beter geeft dit een inzicht in je liquiditeitspositie en kun je waar nodig bijsturen. Verder komt deze prognose zeker van pas als je ergens anders aanklopt voor een tijdelijke financiering. Begin dus tijdig met het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Het geeft inzicht in de inkomens- en uitgavenstroom en is een voorwaarde voor een eventuele financieringsaanvraag.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs