now-3.0-closed

NOW 3.0 langer maar minder steun

De steun aan bedrijven voor personeelskosten is verlengd. De contouren zijn bekend. Hoelang loopt de regeling? Wanneer, hoe en waar vraag je deze aan?

NOW 3.0 per 1 oktober 2020

Het kabinet blijft in de buidel tasten om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en de werkloosheid stijgt. Van de NOW 1.0 en de NOW 2.0 zijn de aanvraagtermijnen inmiddels verlopen en vanaf 1 oktober 2020 gaat de NOW 3.0 in werking. De regeling kent drie tijdvakken ingaande op 1 oktober 2020. Het laatste tijdvak eindigt dan op 30 juni 2021. Tip. U mag ieder tijdvak gebruiken, ook al is NOW 1.0 of NOW 2.0 niet aangevraagd.

Eerste tijdvak: 01.10.2020 tot 01.01.2021Tweede tijdvak: 01.01.2021 tot 01.04.2021Derde tijdvak: 01.04.2021 tot 01.07.2021
(Verwacht)omzetverliesMinimaal 20%Minimaal 30%Minimaal 30%
Loonsteun (NOW 3.0)Maximaal 80% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 70% bij een omzetverlies van 100%Maximaal 60% bij een omzetverlies van 100%

Vergoeding NOW 3.0

Het vergoedingspercentage wordt langzaam afgebouwd (zie tabel). Het voorschot blijft 80%. Net als in de NOW 2.0 is de forfaitaire opslag over de loonsom 40%. Het loon wordt in de eerste twee tijdvakken vergoed tot maximaal ‚ā¨¬†9.538 en in het laatste tijdvak tot 50% hiervan (‚ā¨¬†4.769).

Ook het ‚Äėvereiste‚Äô omzetverlies wijzigt van 20% naar 30% in het tweede en derde tijdvak. Waar in NOW 1.0 en 2.0 de loonsom niet mag wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie, immers de daling moet volledig worden terugbetaald, wordt er in NOW 3.0 iets meer ruimte geboden om de loonsom te laten dalen zonder consequenties voor de subsidie, 10% in het eerste, 15% in het tweede en 20% in het derde tijdvak. Er kan toestemming voor ontslag worden aangevraagd bij het UWV, vrijwillige loonoffers worden gevraagd, etc. Werkgevers zullen hierover dan wel in overleg met de werknemersvertegenwoordigingen moeten treden.¬†Let op.¬†De overige eisen, zoals deze golden voor NOW 2.0 blijven bestaan. Dus geen dividenduitkeringen of bonusregelingen voor directie en bestuur. Tevens zal de scholingsverplichting blijven bestaan.

Aanvraag NOW 3.0 indienen

De voorlopige aanvraag kan waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 worden aangevraagd bij het UWV. Vanaf de zomer van 2021 kan de definitieve aanvraag worden ingediend.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs