Wetswijzigingen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo gaat de btw op energie omlaag, waarschijnlijk tot het einde van dit jaar. Ook moeten grote bedrijven hun rekeningen binnen 30 dagen aan jou betalen. Daarbij stijgt het minimumloon opnieuw en zijn er een aantal nieuwe wetten voor personeel aanstaande. De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 juli 2022 op een rij:

Minimumloon verhoogd per 1 juli 2022
Het Wettelijk Minimumloon wordt wederom verhoogd op 1 juli 2022. Is je salarisadministratie bij ons ondergebracht in Exact online? Dan passen de lonen zich automatisch aan op 1 juli 2022.
Zie het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

BV oprichten kan via beeldverbinding – 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 kun je online een besloten vennootschap (bv) oprichten. Dit gaat middels een digitale notariële akte. Je hoeft dan niet meer fysiek bij de notaris te komen, maar kunt de akte met een digitale audio- en videoverbinding opmaken. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel en je ondertekent uiteindelijk met een digitale handtekening.

Ouderschapsverlof voor een deel betaald – 2 augustus 2022

Goed nieuws voor nieuwe ouders. De Wet Betaald Ouderschapsverlog (Wbo) gaat in op 2 augustus 2022. Ouders krijgen hiermee de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof doorbetaald. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De resterende 17 weken van het ouderschapsverlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald, behalve als hier natuurlijk andere afspraken over gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. 
Goed om te weten: medewerkers met een kindje geboren vanaf augustus 2021 kunnen nog gebruikmaken van deze regeling. Dit omdat het verlof opgenomen moet worden voor de eerste verjaardag van het kindje.

BTW op energie naar 9%, belasting op benzine, diesel en LPG verlaagd.

Door de hoge gasprijs in Nederland, heeft de overheid besloten de energiebelasting te verlagen. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) gaat omlaag: van 21 naar 9%. Deze regeling duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar. De ingangsdatum van deze regeling is nog niet bekend.

Per afgelopen 1 april zijn de accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG is met 4,1 cent per liter verlaagd. De accijns op benzine en diesel is met 21% omlaaggegaan.

Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter. Diesel is 11,1 cent per liter goedkoper geworden.

De verlaging van de accijns op LPG, LNG, benzine en diesel duurt tot en met 31 december 2022.
Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleine bedrijven moeten betalen, wordt verkort van 60 naar 30 dagen. Je ontvangt dus straks eerder je geld. Dit geeft jou meer financiële ruimte. De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.
Werkgever moet zorgen voor heldere arbeidsvoorwaarden via de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – 1 augustus 2022

Werkgevers moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat:

  • de informatieplicht naar je medewerkers wordt uitgebreid. Zo moet je hen per 1 augustus schriftelijk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten de opleiding onder werktijd kunnen volgen;
  • je een werknemer niet mag tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten;
  • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo’n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd.
  • werkgevers zijn verplicht voor oproepkrachten om vast te leggen op welke dagen en/of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren

Deze wet heet de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en gaat naar verwachting in op 1 augustus van dit jaar.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs