auto-zakelijk-prive

Auto op de zaak of privé?

Een auto is voor veel ondernemers erg belangrijk. Niet alleen het merk, de uitvoering en de kleur, maar ook is het van belang wat fiscaal de beste aanpak is. Ga je de auto zakelijk rijden en bijtelling betalen of laat je de auto op privé staan en reken je een kilometervergoeding? In dit artikel leggen we de verschillende opties uit.

Auto van de zaak en bijtelling

Als eerste moet er worden bepaald of u de auto voor de heffing van de inkomstenbelasting zakelijk of privé gaat rijden. Het voordeel van een auto op de zaak is dat de kosten hiervan ten laste van de winst kunt brengen. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

Bijtelling

Wel moet je rekening houden dat deze kosten mogelijk niet volledig aftrekbaar zijn. Rij je namelijk op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé, dan vindt er een correctie plaats. Dit is de bijtelling. Bij een niet-elektrische auto is deze correctie 22% van de cataloguswaarde. Voor een elektrische auto (in 2020) is de bijtelling 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Daarboven geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%. Rij je minder dan 500 kilometer privé, dan betaal je ook geen bijtelling.

Let wel: deze correctie is nooit hoger dan de kosten die binnen de onderneming voor de auto in aftrek worden gebracht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de afschrijvingskosten op de auto.

Ander bijtellingspercentage 

Het is mogelijk dat er voor jouw auto nog een afwijkend bijtellingspercentage geldt. Dit is het geval als de auto voor 2020 op naam is gesteld. Het bijtellingspercentage dat in het jaar van tenaamstelling blijft namelijk voor een periode van 60 maanden gelden. Ga dus goed na welk bijtellingspercentage in jouw geval van toepassing is.

Auto op privé en de kilometervergoeding

Je kunt er ook voor kiezen om de auto niet op de zaak te zetten, maar tot het privévermogen te rekenen. In dat geval betaal je dus ook geen bijtelling, maar de kosten van de auto mogen echter ook niet zakelijk worden genomen. Reparatie, onderhoud of zelf parkeerkosten kunnen dus niet zakelijk worden opgevoerd. Op één uitzondering, voor de zakelijke kilometers die je met de auto rijdt, mag je €0,19 per kilometer in rekening brengen aan de onderneming.

Voorbeeld. Als je bijvoorbeeld op jaarbasis 15.000 zakelijke kilometers met een privéauto rijdt, dan mag in de onderneming een bedrag van € 2.850 als reiskosten in mindering worden gebracht op de winst.

Hoe zit het met woon-werkverkeer?

Als zakelijke kilometers worden aangemerkt alle zakelijke ritten die je met de auto maakt. Denk daarbij aan ritten naar leveranciers, klanten, uw accountant en de bank. Ook woon-werkverkeer wordt als zakelijk aangemerkt.

Voorwaarden en keuzemoment

Je hebt dus de keuze om uw auto tot uw ondernemings- of tot uw privévermogen te rekenen. Dit geldt als het zakelijke gebruik minimaal 10% en maximaal 90% bedraagt. Let op: wordt de auto alleen voor zakelijke ritten of alleen voor privéritten gebruikt, dan bent u verplicht de auto dan wel zakelijk, dan wel privé aan te merken.

Je kunt deze keuze overigens in principe alleen maken op het moment van aanschaf van de auto.

Heb je de auto eenmaal in bezit, dan mag je de eerder gemaakte keuze alleen wijzigen in geval van een bijzondere omstandigheid. Het gebruik van de auto moet dan ingrijpend zijn gewijzigd, bijv. als u voorheen de auto voor 90% privé gebruikte en nu nagenoeg niet meer. Het is dus niet zomaar toegestaan om de auto naar uw privévermogen over te brengen, puur omdat dit fiscaal inmiddels beter uitkomt.

Enkele vuistregels

  • Over het algemeen is het voordeliger om (vrijwel) nieuwe auto’s op de zaak te zetten.
  • Rij je veel privé, dan is op de zaak zetten nog steeds vaak voordeliger.
  • Een elektrische auto is door de lage bijtelling vaak voordeliger om op de zaak te zetten. Anderzijds krijgt u bij aanschaf van een elektrische auto privé sinds 1 juli 2020 een subsidie.
  • Oudere auto’s rij je meestal voordeliger privé, omdat de bijtelling gekoppeld is aan de prijs in het jaar van aankoop.

Hoe zit het met de btw?

Naast de heffing van de inkomstenbelasting speelt ook de btw een rol bij de keuze. Als je de auto zakelijk rijdt, dan mag je de btw op de aanschaf en de periodieke kosten zoals onderhoud, parkeren, verzekeringen en brandstof verrekenen. Voor het privégebruik van de auto wordt er wederom een correctie toegepast. Kort gezegd komt dit neer op jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde.

Deze correctie kan lager uitpakken als je de auto al vijf jaar in bezit hebt. In dat geval wordt de btw-correctie verlaagd tot 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Ook is het mogelijk aan te tonen dat de btw die verband houdt met het privégebruik, lager is. Let wel: houd er dan rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw als privé wordt gezien.

Aanschaf ‘youngtimer’

Wil je de voordeligste optie? Overweeg dan de aanschaf van een ‘youngtimer’. Dit is een auto die ouder is dan 15 jaar. De bijtelling hiervoor bedraagt 35%, maar deze wordt berekend over de werkelijke waarde van de auto. Daardoor valt de correctie op de aftrek van de autokosten binnen uw onderneming vaak erg laag uit. Het is bij een dergelijke auto bijna altijd voordelig om deze op de zaak te zetten.

En de btw? Voor de heffing van de btw geldt hiervoor geen bijzondere regeling. Je moet nog steeds een aanzienlijke correctie met betrekking tot de aftrek van btw toepassen.