ouderschapsverlof

Vanaf 2022 betaald ouderschapsverlof

Door de coronacrisis is gebleken dat zorg en werk moeilijk te combineren is. Hierdoor heeft het kabinet besloten om vanaf medio 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof aan te bieden.

Onbetaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een onbetaald verlof dat ouders in de acht eerste levensjaren van hun kind kunnen opnemen. Het gaat om 26 weken en dit mag verdeeld opgenomen worden. Omdat het ouderschapsverlof in principe onbetaald is, kan niet iedereen zich dit permitteren.

Betaald ouderschapsverlof

Het blijkt zwaar voor ouders te zijn om tegelijk te werken en te zorgen voor kleine kinderen. Dit is mede door de huidige coronacrisis aan het licht gekomen. Het kabinet heeft daarom besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks via het UWV een uitkering van 50% van het dagloon, tot 50% van het maximale dagloon. Dit betaalde verlof dient wel in het eerste levensjaar van het kind opgenomen te worden. De resterende 17 weken blijven onbetaald en mogen opgenomen worden tot de achtste verjaardag van het kind.

Per wanneer

Om bedrijven en het UWV de tijd te geven om zich te kunnen voorbereiden op deze regeling, gaat deze regeling pas in vanaf augustus 2022.