werktijdverkorting corona

Werktijdverkorting tijdens het coronavirus

Heb je door het coronavirus minder werk voor je personeel? Dit valt onder bijzondere omstandigheden en daarom kun je hiervoor werktijdverkorting aanvragen. Hierdoor krijgen jouw medewerkers toch gewoon betaald en ontvang jij de loonkosten via het UWV.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is in feite het verkorten van de werktijd wegens bijzondere omstandigheden die niet onder het normale bedrijfsrisico vallen. De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende lock-down is zo’n bijzondere omstandigheid. 

Werktijdverkorting aanvragen

Heb je minder werk, omdat bijvoorbeeld je bedrijf verplicht moet sluiten? Dan kun je via het UWV een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Er zijn hiervoor 2 voorwaarden. De eerste is dat je bedrijf is getroffen door een bijzondere maatregel, zoals door het coronavirus. De tweede is dat je voor een periode van 2 tot 24 weken een minimale omzetdaling van 20% verwacht.

Om dit in gang te zetten, vraag je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning voor werktijdverkorting aan. Nadat je deze hebt ontvangen, geef je hem door aan het UVW. De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Momenteel is de maximale periode 24 weken, dus de vergunning kan tot 3 keer verlengd worden. Bij een verlenging hoef je dit niet opnieuw aan het UWV door te geven.

Belangrijk om te weten voor jou als werkgever

Het UWV vergoedt 70% van het loon van je medewerkers. Je kunt er zelf voor kiezen om dit aan te vullen tot 100%, maar dat hoeft wettelijk gezien niet. Ook vergoed het UWV maar tot maximaal €38.000 per jaar, wat omgerekend een maandsalaris is van €3.083,-. De rest, in ieder geval tot 70%, moet je zelf aanvullen als werkgever.

Belangrijk is ook om te weten dat jij als werkgever het loon blijft doorbetalen. Je krijgt de vergoeding vanuit het UWV teruggestort. Wel kan het zo zijn dat er een vertraging op deze terugbetaling zit en je deze pas later in het jaar dit ontvangt. Momenteel heeft het UWV al ruim 5.000 aanvragen ontvangen, in vergelijking tot 300 in het hele vorige jaar. 

Belangrijk voor medewerkers bij een tijdelijke WW-uitkering

Voor 0-uren contracten mag je geen werktijdverkorting aanvragen. Ook voor zieke medewerkers, deze vallen immers onder de ziektewet, mag dit niet worden aangevraagd. Ook vallen de medewerkers die een tijdelijke WW-uitkering ontvangen onder de reguliere regels van het UWV en moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie aan het UWV doorgeven. Denk hierbij aan ziekte, verlof of andere inkomsten.

Werktijdverkorting aanvragen? We helpen je graag.

Neem contact op