Fiets van de zaak 2020

Fiets van de zaak in 2020

Per 01-01-2020 veranderen de regels rondom de fiets van de zaak. Dit geldt voor je personeel, maar ook voor jou als ondernemer zelf!

Ondernemer op de fiets

Eerst de ondernemer zelf. Heb jij een eenmanszaak, Vof of maatschap? Ofwel, betaal je inkomstenbelasting over je winst? Dan mag je voor elke kilometer die je zakelijk met je prive fiets aflegt, €0,19 als kosten aftrekken. Als je de fiets daarnaast minstens 10% zakelijk gebruikt, mag je de fiets zelf als ondernemingsvermogen aanmerken. Woon-werk verkeer valt in dit geval ook onder zakelijk. 

Bovenstaande gold voor 2019. Vanaf 2020 is dit anders en wordt het privégebruik fiscaal gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets, ongeacht het werkelijke privégebruik. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers en dga’s. Tip. Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, ook voor e-bikes en zelfs voor speed pedelecs!

Dan de btw. De btw die je betaald bij aanschaf en bij reparaties, is aftrekbaar als je zelf ook btw-belaste prestaties levert. Let wel, bij de btw aftrek geldt wel dan je een correctie moet aanbrengen voor privegebruik van de fiets. Gebruik je de fiets bijvoorbeeld 20% prive (een kilometerregstratie is niet nodig, enkel een reeele schatting), dan is 20% van alle met de fiets samenhangende btw niet aftrekbaar. Je verrekent dit in de laatste aangifte van het jaar. 

Fiets voor je personeel

Naar het werk met de fiets. Ook in het MKB woont het meeste personeel doorgaans redelijk dicht bij het werk. Daarom wordt voor het woon-werkverkeer dan ook regelmatig de fiets gebruikt. Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren, komt er vanaf dit jaar een fiscaalvriendelijke regeling voor een door de werkgever terbeschikkinggestelde fiets. 

De regeling geldt alleen voor een fiets die jij als ondernemer ter beschikking stelt. Dit betekent dat jij als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook jouw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft jouw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt. Onder ‘fiets’ wordt ook een elektrische fiets en een zogenaamde ‘speed pedelec’ verstaan.

Forfaitaire bijtelling fiets

Voor het privégebruik van de fiets geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak, wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet je hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon. Hoe hoger zijn belastingtarief, des te meer kost het.

En de reiskostenvergoeding dan?

Hier heeft je medewerker geen recht meer op bij deze regeling. De medewerker krijgt dus geen vergoeding meer voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die hij fietst op een fiets die zijn eigendom is. Voor het zakelijk gebruik van de eigen fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijv. vijf km van de zaak woont, kunt u dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt hij de fiets 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto. Ga dus eerst met je personeel om de tafel of er wel animo is voor een fiets van de zaak, met name als je nu een vergoeding verstrekt.

Overige kosten van de fiets

De bijkomende kosten van bijv. onderhoud of van een verzekering komen ook voor jouw rekening, omdat de fiets jouw eigendom is. Deze aftrekbare kosten komen gewoon ten laste van de winst.