Arbeids- en salariswijzigingen 2015

Wijzigingen in tijdelijke contracten per 1 juli 2015:

3-3-3 was vroeger een ezelbruggetje om te onthouden, dat je

 • 3tijdelijke contracten mocht afsluiten.
 • Deze contracten samen mocht niet langer duren dan 3jaar
 • Wilt u de keten verbreken en opnieuw gaan tellen met de contracten, dan moest een werknemer 3maanden uit dienst zijn geweest.

Per 1 juli 2015 wordt het 3–2–6. Er werd me al gevraagd of dat een nieuwe voetbal opstelling was, maar 3-2-6 heeft met de wijzigingen in regels rondom contracten te maken. Wat gaat er veranderen?

 • Je mag nog steeds 3tijdelijke contracten geven.
 • Deze contracten mogen samen niet langer duren dan 2
 • Wilt u de keten opnieuw laten beginnen, dan zal de werknemer 6maanden uit dienst moeten treden.

3-2-6 is het nieuwe ezelbruggetje. Ik heb er nog niets geniaals op gevonden om te onthouden, maar ik hoor het graag als u er iets op gevonden heeft.

Wet Werk en Zekerheid (Wwz)

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen:

 1. Versterken van de rechtspositie van flexwerkers
 2. Ontslag sneller, goedkoper en eerlijker maken
 3. WW wil nog meer mensen snel aan het werk te krijgen

Helaas gaan niet alle wijzigingen ook per 1 januari 2015 in, maar wordt deze wet in delen uitgerold.

Wijzigingen per 1 januari 2015:

 • Het is niet meer mogelijk om een proeftijd te geven bij tijdelijke contracten van 6 maanden of minder. U kan en mag er geen gebruik van maken.
 • Er mag geen concurrentiebeding staan in tijdelijke contracten.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden en langer krijgen te maken met een aanzegtermijn van 1 maand.  Zie mijn blog Regels, je hebt ze gewoon nodig!
 • Er is een beperkende maatregel voor werkgevers om oproepcontracten in te zetten.  Werkgevers moeten de omvang van de werkuren voor de oproepkracht vastleggen. Is de omvang nog niet vastgesteld, dan moet de werkgever binnen de eerste 6 maanden monitoren hoeveel uren hij nodig heeft en dat binnen zes maanden vastleggen.

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015:

De reden is belangrijk
Als werkgever kunt u niet zonder reden uw werknemers ontslaan, ook in 2015 zijn er regels voor ontslag. Ontslag wordt verwerkt door het UWV of de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is de reden van het ontslag belangrijk om te weten bij welke instantie de werkgever het ontslag moet aanvragen. Een werkgever kan niet meer zelf bepalen welke route hij kiest.

 1. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV
 2. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter

Minimaal 1 maand opzegtermijn
De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze tijd kan volledig in mindering worden gebracht op de (fictieve opzegtermijn). Er moet wel minimaal een maand opzegtermijn overblijven.

Bedenktijd
Een onderlinge beëindigingsovereenkomst mag ook nog in 2015 plaatsvinden. Maar let op! Vanaf
1 juli 2015 moet u de werknemer erop wijzen dat de werknemer vanaf het moment van ondertekenen 14 dagen bedenktijd heeft.

Na 2 jaar in dienst moet de werkgever vergoeden.
Vaste en tijdelijke werknemers, die 2 jaar of langer in dienst zijn, krijgen bij ontslag op uw verzoek een transitievergoeding. Let op! Ook als u een tijdelijke contract van 2 jaar niet verlengd heeft de werknemer recht op een vergoeding. Mits het uw initiatief is het tijdelijke contract niet te verlengen.

Aanpassingen in de WW

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015.

Minimumloon niet meer contant

Vanaf 1 januari 2015 moet het loon behorende bij het minimumloon uitbetaald worden via de bank. Het kabinet wilt hiermee voorkomen dat er ontduiking is op het minimumloon en schijnconstructies willen ze hiermee  tegengaan. Betaald u uw werknemers nog contant uit, geef dan uw rekeningnummer en van uw werknemers door aan de salarisadministratie. Zij kunnen dan een SEPA bestand voor u maken.

2016
In 2016 gaan er weer wat zaken veranderen in de WW, maar daar kom ik later in het jaar 2015 op terug.

Afronding 2014:

Vergeet u met al die nieuwe aanpassingen voor 2015 niet dat 2014 nog afgerond moet worden. Denkt u eraan om aan uw salarisadministratie de volgende zaken door te geven!

 • Zijn er of kerstpakketten of een eindejaarsuitkering is verstrekt?
 • Welke gelden heeft u vanuit de financiële administratie heeft betaald/verstrekt aan het personeel (WKR)?
 • Hebt u alle declaraties van het personeel binnen en doorgegeven?
 • Zijn er nog Speur en Ontwikkelingsafdrachten door te gegeven?
 • Hebt u oudere werknemers of arbeidsgehandicapten dit jaar in dienst genomen? Zijn alle premiekortingen wel verrekend?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.