vermogen-belasting-box-3

Nieuw plan berekening van belasting in box 3

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom de belastingheffing in box 3: belasting over vermogen. In het verleden werd er gerekend met een fictieve vermogensgroei, waarover belasting werd gerekend. Afgelopen jaar kwam de Hoge Raad met een uitspraak waarin aangegeven werd dat belasting over vermogen verkeerd werd belast. Daarom is de regeling per direct geschrapt. Voor de jaren 2017 t/m 2022 kan men hierdoor betaalde belasting in Box 3 terugvragen. Deze maand heeft het kabinet een brief gestuurd naar het parlement met daarin het voorstel voor belasting heffen vanaf 2025 over het werkelijke vermogen in box 3. Met deze vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Daarnaast omvat deze brief opties hoe rechtsherstel kan worden geboden aan de mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022. Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid.

“Vermogen is jarenlang op een verkeerde manier belast. Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist te weinig betaalden. Er komt daarom vanaf 2025 een nieuw systeem waarbij we belasting gaan heffen over het rendement dat mensen werkelijk hebben behaald. Natuurlijk gaan we ook het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor. Alle opties die zijn onderzocht hebben naast voordelen ook nadelen. Dit betekent dat we de komende tijd nog lastige keuzes moeten maken.”

Staatssecretaris Van Rij van Financiën

Box 3: vermogensaanwasbelasting

Maar wat is nu precies vermogensaanwasbelasting? Bij vermogensaanwasbelasting wordt belasting geheven over de inkomsten uit het vermogen (zoals rente, dividend, huur en pacht). Daarnaast wordt ook belasting geheven over de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies over aandelen, waardestijging of waardedaling van onroerend goed). De hoogte van het vermogen speelt, anders dan nu, geen rol. Het gaat enkel om de stijging van het vermogen.

Voor- en nadelen vermogensaanwasbelasting

Bij bijvoorbeeld aandelenportefeuille wordt de waardeontwikkeling van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Op deze manier wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen.

Aan de andere kant wordt, omdat er ieder jaar wordt geheven over de koerswinst, er geen belasting geheven over de winst bij verkoop. Stel dat er weinig rendement uit het vermogen komt, maar er wel grote waardestijgingen zijn, dan kan er onvoldoende geld zijn om de belastingheffing te kunnen betalen. Een ander nadeel van de vermogensaanwasbelasting is dat je jaarlijks de veranderingen van het vermogen moet bijhouden om de vermogensaanwas te kunnen berekenen. Dit kan dus voor extra werk zorgen.

Spoedwetgeving Box 3 voor 2023 en 2024

Om belasting in box 3 te kunnen heffen in 2023 en 2024, is spoedwetgeving nodig. Het kabinet stelt voor om deze spoedwetgeving aan te laten sluiten bij de uiteindelijke vormgeving van het rechtsherstel. Even afwachten dus.

Hoe nu verder?

De contouren van de nieuwe Box 3 zijn uitgezet. Hoe dit verder wordt ingevuld wordt in het 3e kwartaal van dit jaar duidelijk. We houden je op de hoogte! Nu al vragen? Neem contact op met onze adviseurs.

Vragen?

Stel ze aan onze adviseurs