Tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen


Door de coronacrisis mag er niemand op straat belanden en daarom is er afgesproken dat er nu geen huisuitzettingen gedaan worden. Maar, hoe zit dit met de betalingen of afspraken tussen verhuurder en huurder en wat kun je wel doen?

Afspraken tussen verhuurders en huurders tijdens corona

Er wordt van alle Nederlanders solidariteit verwacht. Dit geldt dus ook voor verhuurders. Dit betekent dat verhuurders verplicht zijn zich in te spannen om maatwerk te leveren voor huurders die ondanks de steunmaatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen. Dit is afgesproken door minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en branchevereningen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Daarnaast is bepaald dat er gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen gedaan worden, tenzij er overduidelijke redenen zijn. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld om criminele activiteiten of extreme overlast. Voor een verhuurder kan dit voor behoorlijke problemen zorgen als meerdere huurders tegelijk de huur niet betalen.

Niet aangesloten bij een verhuurdersorganisaties?

Ben je als verhuurder niet aangesloten bij een van de bovengenoemde partijen, dan ben je niet verplicht om je aan deze regels te houden. Wel wordt er echter een moreel appel op verhuurders gedaan. Als blijkt dat de afspraken niet worden nageleefd of als verhuurders die niet aangesloten zijn bij een verhuurdersorganisatie toch overgaan op huisuitzettingen, is een wettelijke maatregel niet uitgesloten. Wij zouden dan ook adviseren om niet zover te gaan.

Spoedwetgeving tijdelijke huurcontracten

De minister komt met een spoedwetgeving die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens de coronacrisis. Dit kan een oplossing bieden voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen mogelijkheid hebben om een andere woning te zoeken. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt. Huurders worden in dat geval dus extra beschermd.

Hoe zit het met incassokosten

Onderdeel van de gemaakte afspraken is ook dat er door verhuurders geen incassokosten doorberekend worden aan huurders die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. Het kan goed zijn dat bij eventuele rechterlijke procedure deze kosten ook gematigd worden, wees hier dus voorzichtig mee.

Wat is het advies in deze tijd?

Even geen incassokosten, geen huisuitzettingen en dus een oplopende huurachterstand. Vervelend voor zowel verhuurder als huurder. Ons advies: bekijk per huurder wat er echt nodig is en welke afspraken er wel gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan tijdelijk de helft van de huur betalen en de rest via een afbetalingsregeling. Probeer tot reële afspraken te komen en leg altijd alle gemaakte afspraken goed vast.

Hulp nodig of vragen over dit artikel? We helpen je graag.

Neem contact op